Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 10. töönädal

4.- 7. aprill 2005

Esmaspäev, 4. aprill

Kell 15 algaval istungil vastab sotsiaalminister Marko Pomerants arupärimisele pensionide tõusust (nr 139). Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 7.-9. aprillil toimuval mitteametlikul tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu kohtumisel. Kutsutud: sotsiaalminister Marko Pomerants ja sotsiaalministeeriumi eurokoordinatsiooni juht Heili Jõe; Lähimuspõhimõtte järelevalve pilootprojekt; Arvamuse andmine III raudteepaketi vastavuse kohta lähimuspõhimõttele. Kutsutud: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter, raudteetalituse juhataja Eve-Ly Luik; Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni poolt 25. aprillil Brüsselis korraldatav parlamentidevaheline arutelu teemal "Euroopa majanduspoliitika: liikmesriikide ja Euroopa Liidu väljavaated".

Keskkonnakomisjonis – k eskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE), keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE), looduskaitseseaduse § 91 muutmise seaduse eelnõu (606 SE).

Kultuurikomisjonis – keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (597 SE), Riigikogu otsuse ”Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu ettevalmistamine.

Maaelukomisjonis – muudatused kutselise kalapüügi lubade menetlemises.

Majanduskomisjonis – tolliseaduse §-ga 18¹ täiendamise seaduse eelnõu (577 SE), kolmanda raudteepaketi lähimuspõhimõtte pilootprojekti arutelu, kohtumine raudteeinspektsiooni esindajatega, arvamuse andmine eelnõule ”Vabariigi Valitsuse seisukohad dokumendi ”Euroopa Komisjoni roheline raamat Euroopa Liidu töömigratsiooni haldamise põhimõtete kohta” suhtes.”

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE), Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu (infotunni sätted), avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (563 SE), Riigikohtu esimehe kirja arutelu.

Rahanduskomisjonis – Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Peeter Kreitzbergi, Jaanus Marrandi, Olev Laanjärve ja Harri Õunapuu algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (565 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos. Kutsutud viitseadmiral Tarmo Kõuts.

Sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE), surma põhjuse tuvastamise seaduse eelnõu (557 SE), tubakaseaduse eelnõu (350 SE).

Väliskomisjonis – kohtumine Ameerika Ühendriikide asevälisminister Robert B. Zoellick´iga, keda saadab abiministri kohusetäitja Euraasia küsimustes Robert Bradtke; Teaduste Akadeemia liikmete pöördumine ÜRO, Euroopa Parlamendi ja ENPA poole (Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Richard Villemsi kiri 14.03.2005). Kutsutud Teaduste Akadeemia president Richard Villems ja akadeemik Endel Lippmaa.

Õiguskomisjonis – terrorismi tõkestamise Euroopa konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (574 SE), väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE), arvamuse andmine ELAKile Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Euroopa maksekäsu määruse eelnõu kohta.

Üritused:

Riigikogu kutsel saabub Eestisse kahepäevasele visiidile Iiri Esindajatekoja delegatsioon, millesse kuuluvad justiits-, kaitse-, võrdõiguslikkuse – ja naiste õiguste komisjonide liikmed. Delegatsiooni juhib Sean Ardagh. Esmaspäeval on kohtumised õiguskomisjoni esimehe Väino Lindega ja teisipäeval põhiseaduskomisjoni esimehe Urmas Reinsalu, justiitsministeeriumi ja õiguskaitseorganite esindajatega.

Teisipäev, 5. aprill

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolme eelnõud, mis kõik tulevad esimesele lugemisele. Teiste hulgas tuleb esimesele lugemisele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste osalemise lõpetamine ja kasutamise tähtaja mitte pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (571 OE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

Maaelukomisjonis – solidaarsuskindlustusfond looduskahjude hüvitamiseks, hoiu-laenuühistu seaduse muutmine.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung Eesti Pangas.

Põhiseaduskomisjonis – okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 13 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (532 SE), riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (603 SE), rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE), Riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis" (609 OE) eelnõu.

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine Euroopa sotsiaalharta Euroopa Nõukogu ekspertidega, Järvamaa haigla pilootprojekti arutelu, tubakaseaduse eelnõu (350 SE).

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu (208 SE), täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE), piirivalveseaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE).

Kolmapäev, 6. aprill

Kell 13 on ette nähtud infotund. Küsimustele vastavad kaitseminister Jaak Jõerüüt, põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja rahandusminister Taavi Veskimägi.

Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 11 eelnõu, millest neli tuleb kolmandale, viis teisele ja kaks esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb muu hulgas valitsuse algatatud spordiseaduse eelnõu (514 SE). Esimesele lugemisele tuleb ka valitsuse algatatud hasartmänguseaduse ja loteriiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE).

Neljapäev, 7. aprill

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE), riigilõivuseaduse, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE), tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE).

Põhiseaduskomisjonis – arvamuse andmine ELAKile dokumendi ”Euroopa Komisjoni roheline raamat Euroopa Liidu töömigratsiooni haldamise põhimõtete kohta” suhtes, arvamuse andmine õiguskomisjonile valitsuse algatatud tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE) kohta, pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 ning töö- ja puhkeaja seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (576 SE), riigisaladuse seaduse muutmise arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Balti Assamblee Eesti eesistumisest. Kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht ja Balti Assamblee president Andres Taimla; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu muutmise ettevalmistamise jätkamine.

Õiguskomisjonis – tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE), politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE).

Üritused:

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi II korrusel näituse ”Kohalik algatus ja selle tähtsus külaelu arengus”, mis tutvustab kohaliku omaalgatuse programmist rahastatud maakondlike projektide tulemusi ja nende elluviijaid ning projektide mõju piirkonna arengule.

Reede, 8. aprill

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 12. aprillil toimuval majanduse ja rahanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud: rahandusminister; Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ, mis käsitlevad teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid ja konsolideeritud aruandeid. Kutsutud: rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonna peaspetsialist Valner Lille; Eesti seisukohad 14. aprillil toimuval sise- ja justiitsküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud: siseminister, justiitsministeeriumi esindaja; Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu Euroopa maksekäsu menetluse määruse eelnõu. Kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni roheline raamat Euroopa Liidu töömigratsiooni haldamise põhimõtete kohta. Kutsutud: siseministeeriumi välismaalaste osakonna peaspetsialist Jane Ester; Lähimuspõhimõtte järelevalve pilootprojekt. Arvamuse andmine III raudteepaketi vastavuse kohta lähimuspõhimõttele.

***

Välislähetused:

1. – 9. aprill

Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma asepresident Enn Eesmaa ning liikmed Ela Tomson ja Liina Tõnisson osalevad Filipiini Vabariigis Manilas toimuval Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 112. Assambleel. Assambleel käsitletakse maailma poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse olukorraga seotud teemasid. Assamblee üldteemaks on ”Sise- ja rahvusvahelise poliitika mõju naiste olukorrale”, kus Eesti-poolse ettekandega esineb Eesmaa. Paralleelselt üldaruteluga toimub töö rahu ja rahvusvahelise julgeolekukomitees, säästva arengu, rahanduse ja kaubanduse komitees ning demokraatia ja inimõiguste komitees. Traditsiooniliselt kohtuvad assamblee ajal ka soome-ugri parlamendirühmad. Samas leiab kohapeal aset Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsiooni (ASGP) nõupidamine, millel osaleb Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. ASGP Manila nõupidamiste programmiga saab tutvuda peasekretäride vastavatud e-uudislehel, kust saab lugeda ka intervjuud Sibulaga http://www.asgp.info/ebulletin.htm

2. – 10. aprillini

Riigikogu väliskomisjoni liige Sergei Ivanov ja õiguskomisjoni liige Vladimir Velman, keskkonnakomisjoni liige Küllo Arjakas osalevad Iisraelis Kesk – Euroopa riikide parlamendisaadikutele ja diplomaatidele korraldataval seminaril.

4. – 5. aprillini

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Vello Tafenau ja maaelukomisjoni liikmed Mati Kepp ja Tiit Tammsaar osalevad Brüsselis Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide kohtumisel teemal ”Laienenud liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid 2007 – 2013 aastal”.

4. – 5. aprillini

ENPA Riigikogu delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Pariisis ENPA poliitikakomitee töös.

5.- 8. aprillini

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed Tiit Matsulevitš, Nelli Privalova ja Rein Randver osalevad Berliinis Marshalli Keskuse konverentsil ”Kuidas saavutada rahu: 21. sajandi kriisijuhtimise väljakutsed, kontseptsioonid ja potentsiaal.”

6.- 7. aprillini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Mart Nutt ning Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Trivimi Velliste osalevad Oulus parlamentaarsel konverentsil ”Põhjamõõde – ühine võimalus”.

6. – 9. aprillini

ENPA Riigikogu delegatsiooni asendusliige Katrin Saks osaleb Strasbourgis Euroopa Nõukogu Euroopa rahvastikukomitee konverentsil ”Sotsiaalse kohesiooniga kaasnevad demograafilised ohud".

7. – 8. aprillini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Brüsselis konsultatsioonirühma ”Teadus ja Ühiskond” 9. koosolekul.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside