Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon arutab taas valimisreklaami piiranguid.

Kell 10 algaval täiskogu istungil on esimesel lugemisel kolm eelnõu:

 

 

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (681SE) muudab paindlikumaks omavalitsuse maavajaduse rahuldamise ja laiendab maavanema õigusi riigimaa andmisel munitsipaalomandisse;

 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (631 SE) eesmärk on täiendada pensioniõigusliku staaži hulka arvatavate tegevuste loetelu ja lugeda pensioniõiguslikuks staažiks ka see aeg, mil isik, kes õppis Eestist suunatuna kõrgkoolis endise NSV Liidu territooriumil, oli suunatud kohustuslikku sõjaväeteenistusse;

 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (634 SE) võtab tööandjalt õiguse vabastada töötaja peale tema 65 aastaseks saamist.

 

Komisjonides:

 

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (699 SE); ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (700 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); ringhäälinguseaduse § 31 muutmise seaduse eelnõu (685 SE).

 

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse ja põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE).

 

Majanduskomisjonis – toote ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus eelnõu, mis käsitleb avaliku reisijateveo teenuse osutamist raudteedel ja teedel, sisuline arutelu.

 

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse ”Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine” muutmise eelnõu (686 OE); Riigikogu otsuse ”Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu” eelnõu (688 OE); õ iguskantsleri 6. septembri 2005.a. ettekanne nr 2 ”Euroopa Parlamendi valimise seadus, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustavate sätete põhiseaduspärasuse kohta”.

 

Sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu (611 SE); kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE).

 

Väliskomisjonis – Riigikogu otsuse ”Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise Seadusandjate Organisatsiooni Eesti delegatsiooni” kehtetuks tunnistamise arutelu; Eesti seisukohad 14.-16. septembril toimuval ÜRO tippkohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna rahvusvaheliste organisatsioonide ja regionaalkoostöö büroo direktor Katri Teedumäe.

 

Õiguskomisjonis – kohtumine politseiameti peadirektori kandidaadi Raivo Aegiga; notariaadialaste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE).

 

Üritused:

 

 

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub lahkuva Läti suursaadiku Edgars Skujaga.

 

 

Kell 16 võtab Ergma vastu lahkuva Norra suursaadiku Per Kristian Pederseni.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside