Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõud, mis kõik tulevad esimesele lugemisele.

Riigikogu liikme Reet Roosi algatatud maksukorralduse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (673 SE) võimaldab kohtutäituritele juurdepääsu maksusaladust sisaldavale teabele maksu- ja tolliameti infosüsteemis ka juhuks, mil see on vajalik täitmisteate kättetoimetamiseks. Praegu on juurdepääs võimalik vaid siis, kui see on vajalik täitetoimingute sooritamiseks.

Autori hinnangul annaks seadusemuudatus kohtutäituritele märkimisväärselt parema võimaluse täitmisteate kättetoimetamiseks, kuna võimaldab saada infot võlgniku töökoha ja muude võimalike viibimiskohtade kohta.

Riigikogu liikmete Liina Tõnissoni ja Mart Opmanni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) eesmärk on viia Eesti Panga seadus kooskõlla nõuetega, mida Euroopa Ühenduse asutamisleping ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikiri esitavad majandus- ja rahaliidu täieõiguslikust liikmest riigi keskpangale. Lisaks viib eelnõu seadusesse muudatused, millega Eesti Panga president ei saa enam olla Eesti Panga Nõukogu liige, Eesti Panga presidendi ametiaega pikendatakse 7 aastani ning sätestatakse ühtlasi piirang, mille kohaselt ei või sama isik olla Eesti Panga presidendiks 2 ametiaega järjest.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE) eesmärk on täpsustada regionaalministri pädevust temale alluvate valdkondade juhtimisel. Eelkõige puudutab see siseministri ja regionaalministri, aga samas ka Siseministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi ning regionaalministri ja Vabariigi Valitsuse pädevuse piiritlemist.

Täpsustatud on samuti sätet, mille eesmärk on muuta ministrite asendamise korraldus tõhusamaks ning võtta asendamiste arvestuse pidamiseks ja vastava teabe avalikustamiseks kasutusele valitsuse liikmete asendamise elektrooniline infosüsteem.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kollektiivlepingu seaduse § 6 täiendamise seaduse eelnõu (698 SE) annab töötajaile ja tööandjaile võimaluse jõuda kokkuleppele palkade korrigeerimiseks kõigil elualadel, sealhulgas ka nendes valdkondades, kus täna palgaleppeid erinevatel põhjustel ei sõlmita. Samuti antakse osapooltele õigus esitada ühiseid ettepanekuid töötajate tulu käsitlevate maksuseaduste muutmiseks.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE).

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eenõu (710 SE); sundeksemplari seaduse muutmise seaduse eelnõu (711 SE).

Maaelukomisjonis – 2006.a riigieelarve seaduse eelnõu (741 SE) põllumajandusministeeriumi valitsemisala.

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõud (729 SE ja 706 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE).

Riigikaitsekomisjonis – arutusel terrorismi ennetamine, kutsutud kaitsepolitseiameti esindajad. Rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (758 SE). Kandidaatide esitamine George C Marshalli Keskuse kursustele aastaks 2006.

Sotsiaalkomisjonis – arutusel seaduse eelnõu algatamine õiguskantsleri ettepaneku nr 4 alusel.

Väliskomisjonis – Ülevaade olukorrast valimistejärgsel Saksamaal; kutsutud Eesti Vabariigi suursaadik Saksamaal Clyde Kull, välisministeeriumi 2. poliitikaosakonna 3. büroo III sekretär Kadi Metsandi, välismajanduse -ja arengukoostöö osakonna 5. büroo II sekretär Mati Murd.

Eesti välisesinduste arengukava 2006-2009; informatsioon aukonsulite võrgu laiendamise kohta; kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk.

Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (733 SE).

Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena – väliskomisjoni kõne teesid.

Üritused:

Kell 10.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Horvaatia peaministri Ivo Sanader`iga.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside