Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on justiitsministri ettekanne ja kahe eelnõu esimene lugemine.

1. Justiitsminister Rein Lang peab ettekande kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 elluviimisest ja kuritegevusest 2009. aastal.
2. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud asjaõigusseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE), mille eesmärk algataja kinnitusel on lõpetada olukord, kus paljud eluasemelaenu võtnud pered kaotavad oma kodu, kuid jäävad endiselt pangale võlgu suuri summasid. Seni vaid laenuvõtja kanda olnud riski kinnisvara väärtuse võimaliku kukkumise eest hakkavad eelnõu kohaselt laenuvõtjad jagama pangaga, kuna viimastel on suurem pädevus kinnisvara hindamisel kui üksikisikul. Pankadel kaob õigus nõuda laenu võtnud isikult lisatagatist kui kinnisvaraturul on hinnad langenud. Kui isik ei suuda kinnisvaralaenu teenindada ja tema laenu eest ostetud eluase võõrandatakse sundenampakkumisel, siis eelnõu kohaselt lõpeb nõue laenuvõtja suhtes isegi juhul, kui kinnisvara enampakkumisel saadud hind ei kata kinnisvara soetamiseks võetud laenu. Eelnõu kohaselt hakkaks kinnisvaralaenu võtja vastutuse piirang kehtima nõuete suhtes, mis tekivad pärast käesoleva eelnõu jõustumist.
3. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud asjaõigusseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE), mille eesmärk algataja kinnitusel on kaitsta inimesi liigsesse võlaorjusesse sattumise eest ning suurendada pankade vastutust eluasemelaenude väljaandmisel. Eelnõu täiendab asjaõigusseadust sättega, mille kohaselt  ei või hüpoteegipidaja nõuda täiendavat tagatist või võla osalist tasumist, kui koormatud kinnisasja väärtus on vähenenud kinnisvara turuhindade languse tõttu. Võlaõigusseadusesse lisanduks säte, mis ütleb, et kui krediidiandja ütleb hüpoteegiga tagatud lepingu üles, siis pärast hüpoteegiga koormatud kinnisasja üle minekut hüpoteegipidajale on kogu võlg tasutud.

Komisjonides
 
Kultuurikomisjonis (kell 14) –põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
(kell 13) – väljasõiduistung Balti Karusnahk ASi.

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – Riigi Teataja seaduse eelnõu (654 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; isikuandmete kaitse seaduse; avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE).

Rahanduskomisjonis
(kell 14) –ülevaade 2010. aasta konvergentsiprogrammist ja majandusprognoosist; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE); tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (631 SE) (ruum L 332).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – kaitseväe korralduse seaduse rakendamine; informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Väliskomisjonis
(kell 14) – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogus, valitsuse ettekanne (kutsutud välisminister Urmas Paet); välispoliitika arutelu väliskomisjoni ettekanne.

Õiguskomisjonis
(kell 13) – abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE); Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu suhtes, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist.

Üritused, kohtumised,
assambleed

Kell 15
– Riigikogu esimee Ene Ergma annab üle Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu poolt valitud kodanikuühiskonna aasta tegijate auhinnad (Valges saalis).

Kell 17.40
– Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning komisjoni liikmed Aleksei Lotman, Sven Mikser ja Taavi Rõivas kohtuvad Sloveenia välisministri Samuel Žbogar‘iga.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb (7.02-12.02) ENPA raportöörina Aserbaidžaanis infokogumise missioonil.
* Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb (7.02-14.02) Liibanonis Beirutis Parlamentidevahelise Õigeusu Assamblee rahvusvahelisel konverentsil „Traditsioonilised vaimsed ja kultuurilised väärtused kui stabiilse arengu alus”.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside