Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 2 eelnõu.

1. Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (248 SE) tehakse seaduses muudatus, mis suurendab valimisringkondade arvu 19-ni ja muudab valimisringkonnad maakonnapõhiseks. Nii oleks igas maakonnas üks valimisringkond, välja arvatud Tallinn ja Tartu, kus neid on mitu. Teiseks muudab eelnõu kompensatsioonimandaatide jaotamise printsiipi: modifitseeritud d’Hondti jagajate meetod asendatakse tavalise d’Hondti jagajate meetodiga jagajate jadadega 1, 2, 3, 4 jne.

2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud liikluskindlustuse seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (255 SE) eesmärk on tagada isikutele kindlustuskaitse siseriiklikul regulaarreise tegeval reisiparvlaeval. Liikluskindlustuse seadus sätestab, et teeliiklus ei ole liiklus hoone sees ja sõidukis, välja arvatud hoones asuvas parklas. Eelnõuga täiendatakse kõnelausesse pargrahvi lausega „või siseriiklikult regulaarreise tegeval reisiparvlaeval“, mis muudab ka parlaevad kindluskaitset omavaiks parklaiks.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 12) – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE); geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) ning keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE).

Maaelukomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruanne “Riigi tegevus reformimata maaga”.

Majanduskomisjonis (kell 13) – Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 tutvustus; valitsuse algatatud autoveoseaduse riigilõivuseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE) arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse 3 erineva eelnõu (235 SE), (236 SE) ning (293 SE) arutelu.

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung (kell 14) – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralmajor Ants Laaneots, (ruum L 241).

Sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli aruanne “Riigieelarvest erivajadustega inimeste rehabiliteerimiseks teenuste osutamine”.

Üritused, kohtumised, istungid

 Kell 9.30 – väliskomisjon kohtub Norra välisminister Jonas Gahr Støre’ga (väliskomisjonis).
 

* ENPA Eesti delegatsiooni liige, Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (9.09-10.09) Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Poliitikakomitee päevakorras on raporti eelnõu suhtumisest erinevaid ajaloolisi tõlgendusi võimaldavatesse mälestusmärkidesse, aga ka olukord Lähis-Idas, Küprosel, Valgevenes.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (8.09-11.09) Prantsusmaal Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste, poliitika- ja monitooringukomitee istungitel. Õigusasjade ja inimõiguste komitee arutab muuhulgas inimõiguste kaitset eriolukorras, naiste vangistusega seotud probleeme, Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohustust koostööks sõjakuritegudes süüdistamise korral jpm.

* Riigikogu kultuurikomisjoni liige Aadu Must osaleb (6.09-16.09) Vene Föderatsioonis Tomskis Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud Eesti kultuuripäevadel. Muuhulgas toimub Tomski Ülikoolis loeng „Eesti jälg Siberi ajaloos“, avatakse tapetud eestlastele pühendatud mälestuskivi ning näitu „Aksel Sildos küüditatuna Siberis“.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside