Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Algaval istungil annab peaminister Andrus Ansip ülevaate valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Seejärel tulevad esimesele lugemisele kaks eelnõu.

Keskerakonna fraktsiooni algatatud hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) eesmärk on anda kohaliku omavalitsuse üksusele õigus keelduda seaduses sätestatud tingimustel hasartmänguloa väljaandmisest ning õigus määrata oma haldusterritooriumil piirkonnad, kus hasartmängukohti rajada ei lubata.

Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine ühiskonna lõimumise probleemide läbitöötamiseks” eelnõu (38 OE) eesmärk on moodustada Riigikogu probleemkomisjon mitte-eestlaste Eesti ühiskonda lõimumisel ilmnenud probleemide läbitöötamiseks ja lõimumise tulevikusuundade seadmiseks. Moodustatava probleemkomisjoni volituste kestuseks on eelnõu kohaselt kaks aastat.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – 2008. aasta riigieelarve eelnõu kultuuriministeeriumi valitsemisala arutelu kultuuriministri osavõtul; kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikohtule arvamuse andmine menetluskulude väljamõistmiseks põhiseaduslikkuse järelevalve asjas; võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE).

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung koos väliskomisjoniga kaitsejõudude peastaabis: informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis – Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) naiste öötöö kohta käiva konventsiooni (nr 41) ja igasugustes kaevandustes maa-alustel töödel naiste tööjõu kasutamise kohta käiva konventsiooni (nr 45) denonsseerimise seaduse eelnõu (107 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE).             

Väliskomisjonis – väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga Kaitsejõudude Peastaabis: informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; Eesti Vabariigi valitsuse ja Uus-Meremaa valitsuse töötamisõigusega turismi käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (73 SE).

Õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE).

Üritused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland avab Riigikogu vestibüülis Eesti Külaliikumist  Kodukant tutvustava näituse. Liikumisel täitub kümnes tegutsemisaasta. Näitus annab ülevaate Kodukandi liikumise olulisematest ettevõtmistest, mis suunatud maapiirkondade arendamisele.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi (4.10-10.10), liikmed Sven Mikser (5.10.-7.10) ja Kadri Must (5.10-10.10) osalevad Reykjavikis NATO PA aastaistungi töös.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt on (6.10-10.10) ECRI (Rassismi ja Sallimatuse Vastu Võitlemise Euroopa Komisjon) raportöörina kontaktvisiidil San Marinos.

* Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma president Ivi Eenmaa, asepresidendid Marika Tuus (6.10-11.10) ja Erki Nool (7.10-11.10), liige Indrek Saar (7.10-10.10) ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (7.10-12.10) osalevad Parlamentidevahelise Liidu 117. Assambleel Genfis. Kõne all on parlamentidevahelise koostöö aktuaalsed küsimused. Heiki Sibul osaleb ka Genfis toimuval e-parlamendi konverentsil.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Trivimi Velliste, liikmed Mart Jüssi ja Jaak Salumets osalevad (8.10-9.10) Vilniuses BA ja Põhjamaade Nõukogu ühisel konverentsil „Poliitikute roll muutuvas maailmas.”

* Riigikogu esimees Ene Ergma ja riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osalevad (7.10-9.10) Roomas toimuval 9. Euroopa parlamentidevahelisel kosmosekonverentsil, kus arutatakse Euroopa ühise kosmosepoliitika aktuaalseid küsimusi.

* Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (7.10-9.10) Londonis ja Lissabonis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Kõne all on Portugali eesistumisperioodiks seatud eesmärkide realiseerimine.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside