Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on Euroopa Liidu arutelu ja kolme eelnõu esimene lugemine.

1. Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekannetega esinevad peaminister Andrus Ansip ja Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas.

2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE) eesmärk on taastada riiklik matusetoetus enne 1. juulit 2009. aastat kehtinud kujul. Algataja hinnangul tekiks sellega koormus 2013. aasta riigieelarvele 3,5 miljonit eurot. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei toeta.

3. Deniss Boroditši, Inara Luigase, Kalle Laaneti, Lembit Kaljuvee ja Rainer Vakra algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõuga (234 SE) kehtestatakse põlevkivivaru kaevandamise, kasutamise või kasutuskõlbmatuks muutmise eest täiendav ressursimaks 2 eurot tonni kohta, et suurendada põlevkivi kasutamise efektiivust. Eelnõu kohaselt laekuva lisatulu osas on algatajad teinud ettepaneku kasutada seda õpetajate palgatõusuks. Keskkonnakomisjon antud eelnõu ei toeta.

4. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE) eesmärk on vähendada alates 2013. aasta 1. jaanuarist elektrienergia aktsiisi Euroopa Liidu poolt kehtestatud minimaalse määrani, milleks on 1 euro. Algataja osutab, et kehtiva seaduse alusel on Eestis elektriaktsiisi määr 4,47 eurot, mis ületab Euroopa Liidu alammäära üle 4 korra. Rahanduskomisjon antud eelnõu ei toeta.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis Riigikontrolli aruanne „Ülevaade elektritootmise võimalikest   valikutest“, keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE).

Kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine Vanalinna Hariduskolleegiumis: hariduslike erivajadustega laste õpetamisega seotud küsimused, osalevad Vanalinna Hariduskolleegiumi direktor Kersti Nigesen ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad.

Maaelukomisjonis – globaalsed arengud toidutootmises FAO vaates; Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu ( 262 SE).

Majanduskomisjonis (kell 13.30) – väljasõiduistung ASi BLRT Grupp.  

Põhiseaduskomisjonis hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE); Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (186 SE); arvamus õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE) kooskõla kohta põhiseadusega; kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal.

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine EL asjade komisjonile finantstehingute maksustamise alase tõhustatud koostöö algatamise taotluse esitamise kohta Euroopa Komisjonile; kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega (ruum L 333).

Riigikaitsekomisjonis informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Vene suhete hetkeseisust; 2013. aasta riigieelarve välisministeeriumi haldusala prioriteedid; Eesti seisukohad 15. oktoobril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil ning 15. oktoobril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil (arenguministrid), kutsutud välisminister Urmas Paet

Üritused, kohtumised

Kell 15 – Riigikogu turismi ja kohaliku toidu toetusrühma koosolek (ruum L 262). Toimub kohtumine turismi- ja toiduvaldkonna organisatsioonide esindajatega eesmärgiga kaardistada probleemid ning selgitada välja peamised kitsaskohad, mis vajaksid lahendamist seadusloome tasandil.

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Lions Club’i Tallinn Kristiine esindusega.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maret Maripuu osaleb (6.10-11.10) Ameerika Ühendriikides Washingtonis Alkoholipoliitika Rahvusvahelise Keskuse (ICAP) globaalse ühistegevuse sümpoosionil „Alkoholi tarbimise vähendamise initsiatiiv“.

* Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin osaleb (7.10-11.10) Prantsusmaal Strasbourgis Rahvusvahelise Inimõiguste Liikumise (International Human Rights Movement) „Maailm natsismita“ peaassambleel.

* Riigikogu liige Urmas Klaas osaleb (9.10-10.10) Poolas Varssavis Auschwitz-Birkenau Fondi rahvusvahelise komitee teisel kohtumisel.

* Riigikogu liige Aadu Must osaleb (9.10-10.10) Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostööprogrammi raames Lätis Riias konverentsil „Piirideülene e-arhiiv“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside