Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
Päevakorras esimesel lugemisel on 2 eelnõu.
1. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud monopolide ohjeldamise seaduse eelnõu (597 SE) eesmärk on muuta kaugkütteseadust, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadust ning karistusseadustikku nii, et universaalteenust pakkuvate ja turgu valitsevate ettevõtete hinnakujunduses oleks tagatud parem tarbijate kaitse. Eelnõu näeb ette põhjendatud tulukuse määrade kinnitamise nii vee-, gaasi-, elektri- kui ka kaugkütteettevõtjatele ja annab konkurentsiametile õiguse kontrollida soojatootjate ja umbes 60 vee-ettevõtte tegevust ning vajadusel sekkuda nende hinnakujundusse.
2. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) eesmärk on kaotada seaduses sisalduv huvide konflikt, kus keskkonnamõju hindamise tellib arendaja. Seadusemuudatuse vastuvõtmise korral pole arendaja enam hindamise korraldaja, vaid üksnes menetlusprotsessi rahastaja. Kavandatava olulise keskkonnamõjuga tegevuse hindamise korraldajaks on vastavalt kohalik omavalitsus. Teise muudatusena lisab eelnõu keskkonnamõjuga tegevuste nimistusse maismaale kavandatavad tuulepargid, mille suurus on kolm ja enam tuulegeneraatorit. Põhjuseks on algataja väitel üle kogu Eesti saabuvad signaalid elanikelt, et asulate läheduses tekitavad tuulegeneraatorid vibratsiooni ning häirivat müra. Algataja arvates pole mitte alati piisavalt arvesse võetud ka lindude ja loomade traditsioonilisi rännukoridore ja teisi rohelise võrgustiku aspekte.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
(kell 11.30)– Euroopa Komisjoni teatis „Tuumaenergia ajakohastatud näidisprogramm seoses teise strateegilise energeetikaülevaatega“; Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (670 SE).

Kultuurikomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni avalik ühisistung
(kell 14, Riigikogu konverentsisaal) – ülevaade Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjoni tööst Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) rakendamisel, muuhulgas saavad sõna regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindaja Alari Rammo, Liia Hänni e-riigi Akadeemiast, Annika Uudelepp Poliitikauuringute Keskusest PRAXIS ja Mall Hellam Avatud Eesti Fondist, istungit saab jälgida reaalajas aadressil: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.

Maaelukomisjonis
– kohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor Jaan Kallasega.

Majanduskomisjon
väljasõiduistung (kell 14, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) – arutusel on turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE); AS Eesti Energia investeerimiskava finantseerimisskeemid; kiiruskaamerate kasutuselevõtt, nende toimimine ja sellega seonduv (sh möödasõiduvõimalused ja -kohad); teehoiukava; Eesti riikliku merendusepoliitika alused (merenduspoliitika arengukava) ja tuumaenergeetikaalase seadusandluse ettevalmistamine.

Riigikaitsekomisjoni
ja väliskomisjoni ühine väljasõiduistung (kell 14, Kaitseväe Peastaap) –informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Üritused

Konverents „Läänemere strateegia – uus väljakutse teadmistepõhiseks regionaalseks ja kohalikuks valitsemiseks ja integreeritud koostööks” (Tallinna Ülikooli Tallinna saal).
 

Kell 10 – tervistussõnavõttudega esinevad Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, Tallinna Ülikooli teadusprorektor rektori ülesannetes Mats Estonius, Hispaania Kuningriigi suursaadik Eestis Eduardo Ibáñez López-Dóriga ja Taani Kuningriigi suursaadik Eestis Uffe A. Balslev.

Kell 10. 40
– Riigikogu esimees Ene Ergma esineb plenaarettekandega “Läänemere riikide koostöö kui võimalus Euroopa Liidus“.
 
Seejärel teevad ettekande Euroopa Komisjoni Regionaalpoliitika Direktoraadi peadirektori poliitikanõunik David Sweet, Eesti välisminister Urmas Paet ja Tallinna abilinnapea Kaia Jäppinen.
 
Pärastlõunal jätkatakse paneeldiskussioonidega, kus keskendutakse Läänemere strateegiast lähtuvatele väljakutsetele koostööks kohalikul ja regionaalsel tasandil. Ettekannetega esinevad Eesti, Soome ja Rootsi omavalitsuste esindajad ja teadlased.

Konverentsi korraldavad Tallinna Ülikool, Riigikogu, Vabariigi Presidendi Kantselei, välisministeerium ja siseministeerium koostöös erinevate institutsioonidega. Konverents on Läänemere strateegia elluviimise protsessi oluliseks osaks, kus poliitikud, riigi ja kohaliku omavalitsuse valdkonna teadlased ja kohaliku omavalitsuse praktikud arutavad uusi vajadusi ja võimalusi teadmistepõhiseks regionaalseks ja kohalikuks valitsemiseks ning integreeritud koostööks.

 
***

Kell 17 Ene Ergma osaleb Ajakirjanike Liidu aasta parima ajakirjaniku hindamiskomisjoni koosolekul.
 

Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside