Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 eelnõu, millest 1 on teisel ja 1 esimesel lugemisel.

Teisel lugemisel on Riigikogu liikme Evelyn Sepa algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (577 SE), millega täiendatakse tolliseadust analoogselt kaitseväeteenistuse seaduses ja politseiteenistuse seaduses sätestatud regulatsiooniga, mille kohaselt tolliteenistuse staaži hulka arvatakse sooduskorras kolmekordselt teenistuse aeg tolliametnikuna alates 1990. aasta 22. oktoobrist kuni 1994. aasta 31. juulini, kui isiku tolliteenistuse staaž on kokku vähemalt 20 aastat. Eelnõu puudutab algataja kinnitusel 400 isikut, kellest 200 töötab hetkel jätkuvalt maksu- ja tolliametis.

2. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (935 SE), millega jäetakse avaliku teenistuse seadusest välja sätted, mis võimaldavad ametnikku vabastada, kui ta on saanud 65-aastaseks. Samuti jäetakse välja viited vanuse tõttu teenistusest vabastamisele hüvitise määramisel ja etteteatamisaja kehtestamisel.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumite seaduse muutmise seadus (1047 SE); Rahvaraamatukogu seaduse muutmise seadus (1070 SE); Eesti Rahvusringhäälingu seadus (965 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu.

Maaelukomisjonis – piimandussektori analüüsi tutvustus.

Majanduskomisjonis – maagaasiseaduse muutmise seadus (1013 SE); lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (1036 SE); raudteeseaduse ja teeseaduse muutmise seadus (1039 SE); elektriohutusseadus (1045 SE); Riigikogu otsuse „Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine” esitamise arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seadus (1026 SE); avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (1027 SE).

Sotsiaalkomisjon – arutelu tervishoiutöötajate palkadest.

Väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Püha Tooli juures; informatsioon Eesti diplomaatiliste esinduste turvalisusest; ülevaade Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest.

Õiguskomisjonis – autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seadus (931 SE),

Komisjonide päevakorrad asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Kohtumised ja muud üritused

Kell 10.15 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland kohtub Ungari parlamendi Euroopa komisjoni esimehe, ENPA monitooringu komitee Gruusia raportööri Mátyás Eörsi ning Gruusia parlamendi liikme ENPA Gruusia delegatsiooni juhi George Bokeria ja Euroopa integratsiooni komisjoni esimehe David Bakradzega.
Kell 11 –külalistega kohtub väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson.
Kell 12 – toimub lõuna väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaaga.
Kell 14 – külalistega kohtub Riigikogu liige ja Gruusia presidendi nõunik Mart Laar.
Ungari ja Gruusia parlamendisaadikute visiidi eesmärk on arutada, mil moel Eesti saaks veelgi tõhusamalt toetada nii Eesti tasandil, aga ka rahvusvahelistes organisatsioonides Gruusia püüdlusi NATO ja ELi suunal.

Kell 12 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb arvamusliidrite lõunal Radissoni hotellis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside