Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjon valib uue esimehe ja aseesimehe.

Kell 10 algaval täiskogu istungil on kavas menetleda nelja eelnõud. Teisele lugemisele tulevad elektroonset valimist sätestav kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) ja Riigikogu liikmete Väino Linde ja Ain Seppiku algatatud Riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE), mis kaotab piirangu Riigikogu liikmele kuuluda samaaegselt ka kohaliku omavalitsuse volikogusse.

 

 

Esimesele lugemisele tulev põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) muudab kolmapäevase infotunni reeglistikku ja annab Riigikogu liikmetele õiguse registreeruda küsimuste esitamiseks valitsuse liikmetele infotunni algul kohapeal. Praegu kehtiva korra kohaselt peab Riigikogu liige küsimuse registreerimiseks esitama Riigikogu esimehele kirjaliku taotluse infotunnile eelneva istungipäeva kella 12.00-ks.

 

Esimesele lugemisele tuleb ka OE 632, millega nimetatakse Evelyn Sepa asemel korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni liikmeks Koit Pikaro.

 

Päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

 

Kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse ”Eesti säästva arengu riiklik strateegia “Säästev Eesti 21” eelnõu (619 OE), Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava aastateks 2006-2008, autoriõiguse seaduse muutmise eelnõu (637).

 

Maaelukomisjon – komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, Eesti säästva arengu riiklik strateegia ”Säästev Eesti 21” (619 OE),

 

 

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine eelnõu (632 OE), Riigi Teataja seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (539 SE). Arutusel Riigikohtu esindaja määramine Kohtute Haldamise Nõukotta.

 

Riigikaitsekomisjonis – arutusel Eesti kaitseväe üksuste osalemine Iraagis ja Iraagi ülesehitus, kutsutud Eerik-Niiles Kross.

 

Sotsiaalkomisjonis – seisukoha andmine otsuse eelnõule “Säästev Eesti 21” (619 SE), soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu (611 SE, arutelu jätkamine).

 

Väliskomisjonis – ülevaade Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu 5.ühisistungist Pärnus 27.-29. aprillil. Kutsutud Balti Assamblee president ja Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla.

 

Õiguskomisjonis – hasartmänguseaduse ja loteriiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE).

 

Üritused:

Kell 15. 30 – riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Soome kaitseministri Seppo Kääriäineniga.

Tagasiside