Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (74 SE) esimene lugemine. Eelnõu eemärk on kohaliku omavalitsuse üksusele laekuva füüsilise isiku tulumaksu määra taastamine 2008. aasta tasemele. Eelnõuga tõstetakse kohaliku omavalitsuse üksusele laekuvat tulumaksumäära seniselt 11,4 protsendilt  11,67 protsendile 2012. aastal ja 11,93 protsendile 2013. aastal.
Komisjonides
Keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung (kell 11) – arutusel on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformi pakett. Arvamuse andmine EL asjade komisjonile (ruum L 333).
 
Kultuurikomisjonis (kell 14) – erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE).
 
Majanduskomisjonis (kell 13.30) – väljasõiduistung ASis Estonian Air, uue strateegia tutvustus.
 
Põhiseaduskomisjonis (kell 14) – Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (81 SE); arvamus käibemaksuseaduse § 442 ning vedelkütuse seaduse paragrahvide, mis puudutavad majandustegevuse registris registreeritud kütuse müüjaid, põhiseaduspärasuse kohta.
 
Rahanduskomisjonis (kell 14) – ülevaade 2012. aasta eelarve siseministeeriumi valitsemisalast; kohtumine Töötukassa ja Haigekassa esindajatega 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE) menetluse raames; kohtumine Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajatega eelnõu (100 SE) menetluse raames; 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE) (ruum L 241).
Riigikaitsekomisjonis (kell 13) – riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE).
 
Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine väljasõiduistung (kell 14)  – Kaitseväe Peastaap, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.
 
Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – arutelu lastega perede vaesuse ja toimetuleku teemal.
 
Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (9.30) –  esimehe ja aseesimehe valimine.
Üritused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil.
 
Kell 13 – Riigikogu Valges saalis toimub seoses Balti Assamblee 20. aastapäevaga medalite ja tänukirjade üleandmise tseremoonia. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu aseesimees, BA president Laine Randjärv. Medalite saajate hulgas on seekord mitmed Riigikogu liikmed, tänukirjad saavad kantselei töötajad.  

Kell 15
Laine Randjärv osaleb Rahvusvähemuste nõukoja koosolekul.
Kell 16Ene Ergma esineb Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži Väärikate Ülikoolis.
* Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb (7.11-8.11) Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatide naiskogu volikogul.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (8.11-11.11) ENPA delegatsiooni koosseisus Venemaal Moskvas Venemaa parlamendi valimiste eelvaatlemise missioonil. Toimuvad kohtumised Riigiduuma fraktsioonide poliitiliste liidrite, valimiskomisjoni esindajate, parlamendis mitte esindatud erakondade liikmete ja valitsusväliste organisatsioonide esindajatega.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside