Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe eelnõu kolmas ja kolme eelnõu esimene lugemine.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele õiguskomisjoni algatatud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), millega tunnistatakse kehtetuks seadusesse tehtud muudatused, mis puudutavad töötuskindlustushüvitiste maksmist inimestele, kes lõpetavad töösuhte oma algatusel või poolte kokkuleppel. 1. jaanuaril 2013. aastal on kavandatud jõustuma töötuskindlustushüvitiste maksmise skeem kindlustatutele, kelle viimane töö- või teenistussuhe lõppes poolte kokkuleppel või töölepingu ülesütlemisel töötaja algatusel või teenistussuhte lõpetamisel avaliku teenistuja algatusel. Töötuskindlustushüvitise asendusmääraks kavandati sellise töö- või teenistussuhte ülesütlemise või lõpetamise korral 40% töötaja eelnevast töötuskindlustusmaksega maksustatud töisest sissetulekust.

2. Esimesele lugemisele tuleb kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (227 OE), millega nimetatakse Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeteks Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjad: Mart Luik, Paavo Nõgene, Rain Tamm ja Agu Uudelepp. Otsus tuleneb seniste Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate volituste lõppemisest.

3. Esimesele lugemisele tuleb põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (186 SE), millega täpsustatakse elektroonilise hääletamise korraldust valimistel. Olulisemate muudatustena näeb eelnõu ette elektroonilise hääletamise korraldamiseks eraldi valimiskomisjoni moodustamise, võrdsustab elektroonilise hääletamise ja valimisjaoskondades eelhääletamise aja, sätestab seaduse tasemel e-hääletamise süsteemi auditeerimise ning annab valijale võimaluse kontrollida, kas tema antud elektrooniline hääl on korrektselt elektroonilise hääletamise süsteemile edastatud. Samuti sätestab eelnõu Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuse elektroonilise hääletamise peatamise, lõpetamise või mittealustamise korral.

4. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (184 SE), mille eesmärk on vabastada erisoodustusest tööandja kulutused töötaja või teenistuja spordiga tegelemise kulude katmisel, mis ei ületa kalendriaastas 500 eurot töötaja või teenistuja kohta. Eelnõu kohaselt ei loeta erisoodustuseks töötaja või teenistujaga seotud järgmisi kulutusi: spordirajatiste kasutamisega seonduv kulu, harrastus- ja tervisespordi ürituste osalemistasu ja spordiürituste korraldamisega seonduv kulu.

Komisjonides (kell 14)

Maaelukomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruanne “Riigi tegevus teadus- ja arendustegevuse võtmevaldkondade edendamisel”.

Majanduskomisjonis elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE).

Põhiseaduskomisjonis Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE); riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (217 OE); otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmise otsuse eelnõu (218 OE); arvamus andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb kriminaaltulu arestimist ja konfiskeerimist Euroopa Liidus (ruum L 332).

Rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE); arvamus Eesti seisukohtade suhtes väärtpaberiarvelduste ja väärtpaberite keskdepositooriumite määruse eelnõu kohta.

Riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – ühine väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) psühhiaatrilise abi seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (170 SE), kutsutud Eesti Psühhiaatrite Liidu president Andres Lehtmets, Tallinna Lastehaigla psühhiaatriateenistuse juhataja Anne Kleinberg, Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja Priit Susi, õiguskantsleri kantselei, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Linnade Liidu ja haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seaduse eelnõu (198 SE), kutsutud Eesti Patsientide Esindusühingu, Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni ja sotsiaalministeeriumi esindajad, arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb tervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega, kohta (ruum L 333).

Õiguskomisjonis (kell 13) kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE), kutsutud justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna asekantsler Kristel Siitam-Nyiri; riigilõivuseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töögrupi koosolekul.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas ja liikmed Aivar Sõerd, Rannar Vassiljev ning Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osalevad (8.05-9.05) Luksemburgis kohtumisel Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi juhtkonnaga.

* Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski osaleb (8.05-9.05) Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei keskkonna ja kliimamuutuste ning noorte tööpuuduse küsimustega tegelevate töörühmade koosolekutel.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb (7.05-9.05) Saksamaal Leipzigis meediakonverentsil, kus ta esineb ka ettekandega.

* Riigikogu liige Juku-Kalle Raid osaleb (7.05-10.05) Gruusias Euroopa Päeva tähistamisega seotud üritustel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside