Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
 
Päevakorras on peaministri ettekanne teaduse olukorrast ja 4 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 2 teisel ja 1 esimesel lugemisel.
 
1. Kolmandal lugemisel on Riigikaitsekomisjoni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse § 197 muutmise seaduse eelnõu (545 SE), mille eesmärk on anda eru- ja reservkaitseväelastele ning tulevastele kaitseväe pensionäridele võimalus valida senise pensioni arvutamise aluseks oleva lepingulise tegevteenistuse viimase 5 aasta kõrgeima ametikoha auastmele vastava pensioni asemel temale soodsama kõrgeima ametikoha auastmele vastava pensioni.
2. Peaministri Andrus Ansip annab ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas.
 
3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE), mille eesmärk on kokku hoida välisministeeriumi tegevuskulusid. Eelnõu kaotab ühekordsed hüvitised välisteenistusse asujailt ja sealt naasvatelt teenistujailt ning vähendab välisteenistuses olevate teenistujate abikaasatasu.
 
4. Teisel lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (630 SE), millega muudetakse vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamise tähtaega kuni 1. maini 2010. Praegu kehtiv tähtaeg on 1. jaanuar 2010.
 
5. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (592 SE), mille eesmärk on parandada haigekassa eelarvepositsiooni ja tervishoiuteenuste kättesaadavust elanikkonnale. Eelnõuga võimaldatakse Haigekassa nõukogu otsusega võtta kasutusele haigekassa jaotamata kasum. Kehtiv seadus lubab haigekassa eelmiste perioodide jaotamata kasumit majandusaastas kasutusele võtta kuni 30 protsendi ulatuses, kuid mitte rohkem kui 7 protsendi ulatuses eelmisel kalendriaastal haigekassa eelarves ettenähtud tervishoiuteenuste kuludest.
 
Komisjonides

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse loomatauditõrje seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (596 SE).

Majanduskomisjonis
(kell 13) – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse “Maa seire Euroopa programmi (GMES) ja selle esialgsete toimingute kohta (2011–2013)” eelnõule.

Rahanduskomisjonis
– Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine riigikontrolli 2009. aasta tegevuse kontrollimiseks“ algatamine; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE), (ruum L 333).

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjon ühine väljasõiduistung
(Eesti Kaitsejõudude Peastaap) – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE); riiklike peretoetuste seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (497 SE); sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (639 SE).

Õiguskomisjonis
(kell 13.30) – kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (438 SE).

Assambleed
* Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma (5.12 -9.12) ja liikmed Sven Mikser (5.12 -10.12) ja Kadri Simson (6. 12- 10.12) osalevad Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO Parlamentaarse Assamblee 9. parlamentaarsel atlandiülesel aastafoorumil. Arutusel on USA administratsiooni rahvusvaheline visioon ja Afganistani ning Pakistani küsimus, suhted Venemaa, Ukraina, Gruusia ja Kesk-Aasiaga, Lähis-Ida probleemid, USA poliitika Aasias jpm.

 
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (7.12-9.12) Saksamaal Berliinis 8. Euroopa julgeoleku- ja kaitsekongressi paneeldiskussioonil juhatajana. Paneeli teemaks on küberkaitse. 

* Riigikogu liige Mark Soosaar osaleb (8.12-10.12) Taanis Kopenhaagenis ja Rootsis Malmös rahvusvahelise kliimakonverentsi kliimat käsitleva seadusandluse töögrupis.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside