Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Päevakorras on 2 eelnõu.

1. Teisel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsioon algatatud huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE), mille eesmärk on huvikooli, kutseõppeasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi direktori ning koolieelse lasteasutuse juhatajaga sõlmitavad töölepingud muuta määramata ajaks sõlmitud töölepinguteks. Eelnõuga muudetavates seadustes tunnistatakse kehtetuks sätted, mis lubasid sõlmida direktori või juhatajaga töölepingu tähtajaga kuni viis aastast. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 10. aprillil.

2. Esimesel lugemisel on Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE), mis näeb ette reostustõrje ja selleks vajalike investeeringute tasu. Seda tasu maksab eelnõu kohaselt isik, kes transpordib kemikaale. Tasu maksmise üle teostab järelevalvet ning tasu sissenõudmise menetlust korraldab maksu- ja tolliamet. Tasu suurus on  raudteed- ja maanteedpidi transportides 1 kroon ja meritsi 2 krooni iga tonni kemikaalide kohta. Tasust laekunud summadest makstakse hüvitist juhul, kui on tekkinud reostus, mille tagajärjel on isik kannatanud kahju ja reostuse põhjustajat ei ole võimalik kindlaks teha või süüdlane ei ole võimeline reostuse likvideerimiseks tehtavaid vajalike kulutusi kandma. Keskkonnakomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE), looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE).

Kultuurikomisjonis – tutvumine Patarei vanglaga, arutelu kultuurikeskuse teemal.

Põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), Riigikogu liikme staatuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (201 SE).

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – väljasõit Kaitsejõudude Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung Jõgevamaale. Kell 10.30 algab Jõgeva Maavalitsuses ümarlaud, kus on arutusel papilloomiviiruse ja emakakaelavähi vältimisega seonduv ning Mustvee perearstikeskuse renoveerimine. Seejärel külastatakse lastekodu „Metsatareke“ (arutatakse struktuurifondidest rahaliste vahendite taotlemist), õpilaskodu Vaimastveres (laste meditsiiniline teenindamine, vajadused seoses õpilaste arvu suurenemisega ning õpilaskodu ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate koostöö) ning Jõgeva Haiglat (arengud personali küsimustes, eriarstiabi tagamine, hooldusosakonna vajadused).

Õiguskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 “Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta” rakendamise seaduse eelnõu (204 SE), kutsutud rahandusminister Ivari Padar; politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE), kutsutud siseminister Jüri Pihl; korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE).

Üritused, Kohtumised, foorumid

Kell 15Ene Ergma kohtub perearstidega eesotsas Tallinna Perearstide Seltsi juhatuse esimehe Diana Ingeraineniga.

* Riigikogu maaelukomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Kalev Kotkasega on (8.04-10.04) Belgias Brüsselis komisjoni töövisiidil Euroopa Parlamendis (EP). Maaelukomisjoni delegatsiooni koosseisu kuuluvad komisjoni aseesimees Aleksei Lotman ning liikmed Rein Aidma, Kaia Iva, Heimar Lenk, Jaanus Marrandi, Leino Mägi ja Arvo Sarapuu.

* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi, Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Taavi Veskimägi (7.04-8.04) ning väliskomisjoni liige Mart Laar (7.04-8.04) osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Komisjoni poolt korraldataval foorumil „Maksupoliitika: majanduskasvu ja konkurentsivõime tugevdamise euroopalik tee“.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb (6.04-10.04) Suurbritannias Liverpoolis WEU Assamblee kollokviumil „Kaitsevarustuse tarned Euroopas“.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga on (6.04-10.04) ) visiidil Ukrainas ja Moldovas. delegatsiooni kuuluvad veel komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo, ning liikmed Rein Ratas ja Taavi Rõivas. Teisipäeval 8. aprillil on kavas kohtumine Ukraina asepeaminister, eurointegratsiooni minister Hryhoriy Nemyrya’ga.

Tagasiside