Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip annab aru Euroopa Liidu suunalise poliitika teostamisest.

Kell 10 algab täiskogu istung. Vastavalt Riigikogu kodukorra seadusele annab peaminister Andrus Ansip istungi esimese päevakorrapunktis Riigikogule ülevaate valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Tegemist on esmakordse ettekandega, mis langeb ajaliselt kokku Eesti Euroopa Liidu liitumise esimese aastapäevaga 1. mail 2005 ja Euroopa päeva tähistamisega 9. mail.

 

 

Otseülekannet saab vaadata ja kuulata aadressil: https://www.riigikogu.ee/?id=9053

 

Teisele lugemisele tuleb Isamaaliidu fraktsiooni ning Vabariigi Valitsuse algatatud riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (603 SE ja 614 SE). Eelnõu kohaselt laieneksid riigikontrolli majanduskontrolli õiguseid ka kohaliku omavalitsuse üksustele.

 

Esimesele lugemisel on kolm eelnõu:

 

Keskfraktsiooni algatatud otsuse eelnõu näeb ette Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks ;

 

õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu annab kohtule võimaluse mõista raskema karistuse näiteks sellistel juhtumitel, kus ettevaatamatusest põhjustati kahe või enama inimese surm või kui tekitati ettevaatamatusest raske tervisekahjustus kahele või enamale inimesele; samuti karmistuksid karistused noorte ja laste vastu suunatud seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude eest;

 

Riigikogu liikme Katrin Saksa algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on kehtestada autoriõiguse seadusega laenutushüvitise ülempiir, millest suuremat summat autoritele või autoriõiguste omajatele ei maksta. Ülempiiri ületanud summad suunatakse üldisesse jagamisfondi. Ülempiiri kehtestamist võib algataja sõnul hinnata selliselt, kus algupärasele eesti kirjandusele antakse eelis tõlkekirjanduse ees, mis 2003. aasta andemetel kogus suurema osa laenutushüvitistest.

 

Päevakorra ja eelnõude juures olevad seletuskirjad leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

 

Komisjonides:

 

Keskkonnakomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

 

Kultuurikomisjonis – Rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine, arutelu jätkamine; rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 SE).

 

Maaelukomisjonis – ülevaade riikliku arengukava meetmete rakendamisest, mis puudutavad investeeringuid põllumajandustootmisse, põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetusi jm.

 

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (554 SE), valimisreklaami piiramist käsitlevate seaduseelnõude (234, 235, 593 ja 620 SE) menetluse jätkamise arutelu.

 

Rahanduskomisjonis – seisukoha andmine riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kohta (619 SE), sotsiaalmaksuseaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (602 SE).

 

Sotsiaalkomisjonis – soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE).

 

Väliskomisjonis – arutusel ÜRO reform, kutsutud välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna peadirektor Sander Soone, sama osakonna 2. büroo atašeed Luule Rand ja Helen Kaljuläte ning välismajanduspoliitika ja arengukoostöö osakonna 3. büroo atašee Priit Turk.

 

Õiguskomisjonis – väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

 

Üritused:

 

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb II Maailmasõja lõpu 60. aastapäevale pühendatud näituse ”Nõukogude vangilaagritest Itaaliasse. Kindral Wladyslaw Andersi II Poola Korpuse relvajõud 1941 – 1945” pidulikul avamisel kindral Johannes Laidoneri Muuseumis.

Tagasiside