Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kolm eelnõud, mis kõik on esimesel lugemisel.

Lõpphääletusele läheb sotsiaalkomisjoni esitatud Riigikogu otsuse " Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamine" muutmine" eelnõu (818 OE), millega nimetatakse Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Marika Tuus, kes asendab seal Riigikogust lahkunud Vilja Savisaart.

Riigikogu liikme Jüri Tamme algatatud tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõuga (781 SE) soovib autor vabastada tulumaksust mittetulundusühenduste, sihtasutuste ja usuliste ühenduste heategevusüritustel kaasinimeste toetamiseks kogutud annetused.

Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõuga (786 SE) tehakse ettepanek sätestada 22. september vastupanuvõitluse mälestuspäevana. Eelnõu ütleb samuti, et leinapäeval 14. juunil ja vastupanuvõitluse mälestuspäeval ei korraldata vastupanuvõitluse mälestuse austamisega kokkusobimatuid avalikke üritusi.

Päevakord asub aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – kell 15 annab keskkonnaminister Villu Reiljani ülevaate õlireostuse põhjustest ja tagajärgedest.

Kultuurikomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade suhtes direktiivi 89/552/EMÜ muutmiseks.

Majanduskomisjonis – postiseaduse eelnõu (815 SE); reklaamiseaduse eelnõu (717 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valimiskomisjoni kirja arutelu valimisseaduste muutmisest; õiguskantsleri ettekanne nr 1 vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise kohta vanemahüvitise seaduse alusel, arutelu; õiguskomisjonile täiendava arvamuse andmise elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõule (800 SE), arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – Paldiski väeosade julgeolekuriskide hinnang ning väeosade külastamise kavandamine, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine MTÜ Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liit Eestis esindajatega.

Väliskomisjonis – kell 14.00-16.00 komisjoni avalik istung Riigikogu Valges saalis, millel arutatakse valimiseelset olukorda Valgevenes. Kutsutud Valgevene opositsiooni ühise presidendikandidaadi Aleksander Milinkeviczi esindaja Euroopa Liidus Jan Czurylowicz; välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk jt.

Õiguskomisjonis – Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi muudetud põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (822 SE); asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE).

Üritused:

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Väliskaubanduse Liidu pidulikul vastuvõtul Kadrioru Kunstimuuseumis.

* Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja väliskomisjoni liige Ela Tomson osalevad (kuni 10.02) president Arnold Rüütli riigivisiidil Horvaatia Vabariiki.

* Riigikogu Lääne Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu osaleb (kuni 9.02) Brüsselis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee laiendatud presidentide komitee, parlamentaarsete ja avalike suhete, poliitika-, tehnoloogia- ja õhuruumi ning kaitsekomitee istungil ja kohtumisel WEU Nõukoguga.

* Jätkub rahanduskomisjoni esimehe Meelis Atoneni ja rahanduskomisjoni liikme Helir-Valdor Seederi ning riigikaitsekomisjoni aseesimehe Trivimi Velliste visiit Gruusiasse (kuni 10.02), kus nad osalevad Thbilisis Marshalli Keskuse poolt korraldataval konverentsil Lõuna-Kaukaasia ja Balti riikide parlamentide liikmetele.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside