Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (149 OE), millega moodustatava komisjoni  ülesanne on välja selgitada, milline oli Riigikogu ning Tallinna Linnavolikogu liikmetega seotud äriühingute tegevus 2011. aastal tähtajaliste elamislubade andmisel; kas sellega olid seotud ministeeriumid ja nende allasutused ning kas Riigikogu liikmed ja ministrid seda protsessi kuidagi mõjutasid. Vastavalt fraktsioonide ettepanekuile kuuluvad loodavasse erikomisjoni Andres Anvelt, Kalle Laanet, Väino Linde ja Marko Pomerants; nende asendusliikmed on Jevgeni Ossinovksi, Aivar Riisalu, Kalle Jents ja Priit Sibul.

2. Esimesele lugemisele tuleb keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (168 OE), millega nimetatakse RMK nõukogu liikmeks Riigikogu liige Tõnis Lukas, kes vahetab sealt välja Indrek Raudse viimase volituste lõppemise tõttu.

3. Esimesele lugemisele tuleb sotsiaalkomisjoni algatatud töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (171 SE), mille eesmärk on tagada Eesti Töötukassa tegevuse nõuetekohane jätkumine olukorras, kus kassa kõrgeim organ, nõukogu, on muutunud otsustusvõimetuks. Eelnõuga antakse töötukassa nõukogu otsustusvõimetuse korral õigus töötukassa juhatuse liikmete nimetamiseks või tagasikutsumiseks Vabariigi Valitsusele. Ka antakse valitsusele õigus kinnitada töötukassa eelarve olukorras, kus töötukassa nõukogu ei ole seda tähtaegselt teinud. Ühtlasi täpsustab eelnõu seadust töötukassa kulude tegemise reeglite osas olukorras, kus kassa eelarve on jäänud kinnitamata. Kehtiv õigus sätestab kassa piiratud õiguse kulude tegemiseks üksnes juhul, kui töötukassa eelarve on kinnitamata riigieelarve vastuvõtmise viibimise tõttu. Eelnõu laiendab seda õigust ka juhtumiks, kui töötukassa eelarve on vastu võtmata nõukogu otsustusvõimetuse tõttu.

Komisjonides (kell 14)

Maaelukomisjonis kohtumine Eesti Piimaliidu esindajatega. 

Majanduskomisjonis väljasõiduistung, ASi Tallinna Sadam Muuga sadama külastus.

Põhiseaduskomisjonis – elektroonilise hääletamise töögrupi ettepanekud; arvamus Riigikohtule korruptsioonivastase seaduse § 19 lg 2 p 2 põhiseaduspärasuse kohta.

Rahanduskomisjonis ülevaade Kreeka toetusprogrammist; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE).

Riigikaitsekomisjonis informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva otsuse eelnõu osas; arvamuse andmine õiguskomisjonile kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE) kohta; olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine.

Väliskomisjonis (kell 13.30) – ülevaade riigikaitsekomisjoni visiidist Afganistani, kutsutud riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma; arutelu välismajanduspoliitikat puudutavatel teemadel (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi prioriteedid seoses väljatöötatava Aasia programmiga, Eesti välisesinduste võrgustik ning Eesti ametkondade töö koordineerimine ekspordi toetamisel), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Õiguskomisjonis – Riigikogu otsus “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” (130 OE); karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE).

Kohtumised, üritused

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb seminaril „Haldusreform – mida õppida Soomest ja Taanist“.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esindajatega.

Kell 15.30Ene Ergma kohtub SA Vähi Sõeluuringud nõukogu esimehe Ene Tombergi ja Vähiliidu tegevjuhi Maie Egiptiga.

Kell 16 – Riigikogu naisteühenduse koosolek teemal poisid Eesti haridusmaastikul. Teemakohase ettekandega esinevad Eesti Naisteühenduste Ümarlaua esindajad Riina Kütt ja Ülle-Marike Papp (ruum L 332).

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside