Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 5 eelnõu

1. Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE) loob täiendavad sotsiaalsed tagatised kaitseväelastele ning ka isikutele, kelle teenistussuhe tervislikel põhjustel on lõpetatud. Eelnõu annab isikutele, kes on kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud, võimalused tervishoiu- ja sotsiaalteenuste saamiseks ka juhul, kui nende teenistus lõpeb seoses vigastadasaamise või haigestumisega.

2. Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (331 SE) jõustumise järel muutub kultuurimälestiste omanikele ja valdajatele lihtsamaks ning majanduslikult vähem kulukaks mälestistega seotud tööde teostamine. See peaks tagama riigi kaitse all olevate objektide parema säilimise. Kaitsevööndi muutmisega seotud uuendused tagavad suurema õigusselguse, andes samal ajal võimaluse kehtestada varem mälestiseks tunnistatud asjale reaalselt vajaliku kaitsevööndi, milles kehtivad teatud muinsuskaitselised piirangud.

3. Valitsuse algatatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (336 SE) eesmärk on kiita heaks UNESCO põhikiri ja viia läbi korrektne riigisisene menetlus, mis jäi 1991. aastal tegemata. Põhikirja (tagantjärele) heakskiitmine teeb võimalikuks ka selle avaldamise Riigi Teatajas. Kuna rahvusvahelise õiguse kohaselt on Eesti põhikirja heaks kiitnud ja alates 14. oktoobrist 1991 UNESCO liige ning on täitnud kõiki liikmekohustusi, siis praktikas mingeid muudatusi seaduse vastuvõtmine kaasa ei too.

4. Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE) reguleerib Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmist 2009. aasta jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini. Eesti keskmise palgaga on lisaks Riigikogu liikmele seotud Vabariigi Presidendi, peaministri, ministri, kaitseväe juhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, kõigi kohtuastmete kohtunike ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametipalk.

5. Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE) reguleerib vaid Riigikogu liikmele palga maksmist 2009. aasta jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini. Eelnõu algatamise ajendiks oli soov eraldada Riigikogu liikmete palga temaatika eraldi eelnõusse, et kanaliseerida tekkinud põhiseaduslik dispuut põhiseaduse § 75 tõlgenduse üle ühe konkreetse eelnõu piiridesse.

Päevakord asub siin

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE).

Maaelukomisjonis – maareformi hetkeseisust Riigikontrolli auditi “Riigi tegevus reformimata maaga” valguses.

Majanduskomisjonis – kohtumine EVEA esindajatega olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” ettevalmistamise raames (ruum L 332).

Põhiseaduskomisjonis – digitaalallkirja seaduse ja haldusmenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE) ning julgeolekuasutuste seaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (231 SE).

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE); riigieelarve seaduse § 91 muutmise seaduse eelnõu ( 277 SE).

Riigikaitsekomisjonis – 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Väliskomisjonis – väljasõiduistung NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsikeskusesse.

Seminarid, istungid

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liikmed Sven Mikser ja Kadri Simson osalevad (7.10 -11.10) Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis NATO PA Vahemere ja Lähis-Ida töörühma julgeoleku alasel seminaril. Kõne alla on olukord Iraagis ning arengud Iraanis.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (5.10-7.10) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee poliitika- ja kaitsekomitee istungitel ning ümarlaual „Alalise struktureeritud koostöö eelised. Mõistest reaalsuseni“.

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (6.10-9.10) Albaanias Tiranas Euroopa Nõukogu regionaalsel seminaril „Uue tehnoloogia kasutamine avaliku sektori moderniseerimisel“.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside