Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10täiskogu istung

Päevakorras on neli eelnõu, millest kaks on esimesel ja kaks teisel lugemisel

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine muutmine” eelnõu (1002 OE), millega arvatakse hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu koosseisust välja haridus- ja teadusministeeriumi  endine kantsler Jaan Kallas ja nimetada nõukogu uueks liikmeks uus kantsler Sirje Jõgiste.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu (1012 OE), millega nimetakse Euroopa Parlamenti siirdunud Katrin Saksa asemel ringhäälingunõusse Andres Herkel.

3. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (569 SE ), mis lubab lisaks Eesti kodanikele astuda erakonna liikmeiks ka Euroopa Liidu kodanikel, kes elavad püsivalt Eestis.

4. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), mis muudab Riigikogu infotunni korraldust ja teeb ministrite osalemise infotunnis operatiivsemaks. Eelnõu kohaselt esitab infotunni teemad Riigikogu juhatusele fraktsioon, kusjuures iga fraktsioon võib esitada vaid ühe teema. Praeguse korra kohasel saab esitada ühe küsimuse iga Riigikogu liige. Teemad järjestab eelnõu kohaselt Riigikogu juhatus, arvestades teemade olulisust. Infotunnis osalevate valitsusliikmete nimed teeb peaminister Riigikogu esimehele teatavaks hiljemalt üks tund enne infotunni algust ja Riigikogu juhataja Riigikogu liikmetele vastavalt infotunni alguses. Praeguse korra kohaselt teeb peaminister kolmapäevases infotunnis osalevate valitsusliikmete nimed Riigikogu esimehele teatavaks hiljemalt eelmise nädala reedel ja Riigikogu juhataja informeerib Riigikogu sellest esmaspäeval.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – kohtumine Eesti Arhitektide Liidu esindajatega; keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE).

MaaelukomisjonisEuroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus (990 SE).

Majanduskomisjonis – Rahvusvahelist Satelliitsideorganisatsiooni käsitleva kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (978 SE); riigivara tasuta võõrandmise küsimused; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu lipuriigi nõuete täitmise kohta arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – otsuse “Eesti kodanike võitlusest Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise eest” eelnõu (933 OE); avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (935 SE).

Riigikaitsekomisjonis – otsuse „Tarmo Kõutsi kaitseväe juhataja ametist vabastamine” eelnõu (1015 OE).

Sotsiaalkomisjonis – töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (975 SE); rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE).

Väliskomisjonis – kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohtadele Hiina Rahvavabariigis ja Rootsi Kuningriigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaadid; väliskomisjoni kuulamised energiajulgeoleku teemal, Läänemere riikide energeetikaalane koostöö, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Einari Kisel, osakonna juhataja asetäitja Ando Möldre ja Eesti Põlevkivi juhatuse esimees Lembit Kaljuvee.

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise eelnõu (966 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seadus eelnõu (967 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad.

Kohtumised ja muud üritused

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Ukraina suursaadiku Pavlo Kiriakoviga.

Kell 17
– Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb fotonäituse Ungari Revolutsioon 1956. aastal avamisel Ungari Instituudis (Piiskopi 2).

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu osaleb (kuni 7.11) Saksamaal Berliinis WEU Assamblee laiendatud presidentidekomitee ja poliitikakomitee istungil.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik ja liikmed Väino Linde, Jarno Laur ja Peeter Tulviste osalevad (kuni 8.11) OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Tadžikistanis presidendivalimistel.

* Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen on välisministrit Urmas Paeti saatva delegatsiooni kooseisus Iraagis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside