Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimese päevakorrapunktina esineb peaminister Andrus Ansip ülevaatega valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel.

Järgnevalt on esimesel lugemisel valitsuse algatatud spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (832 SE), millega määratletakse Vabariigi Valitsuse pädevuse kõrval ka kultuuriministri pädevus spordistipendiumide määramisel. Eelnõu kohaselt määrab Vabariigi Valitsus väljapaistvate sportlike saavutuste eest riiklikke spordipreemiaid ja kultuuriminister määrab sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks riiklikke spordistipendiume.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – osavõtt rahanduskomisjoni istungist, arutusel käibemaksumäär kultuuriüritustelt.

Maaelukomisjonis – Euroopa Liidu nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta, arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.

Põhiseaduskomisjonis – kell 14 isikuandmete kaitse teemaline avalik istung (ruum 241). Ajakirjanikud on oodatud!

Rahanduskomisjonis – õiguskantsleri märgukiri käibemaksuseaduse § 15 lg 2 p 6 kooskõlast Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega, arutelu koos kultuurikomisjoniga; Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seaduse eelnõu (844 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (807 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (810 SE).

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung kaitseliidu Männiku õppekeskusesse, ülevaade kaitseliidust ja selle allorganisatsioonidest.

Sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung tervisekaitseinspektsiooni.

Väliskomisjonis – Euroopa Liidu välisministrite mitteametlik kohtumine (Gymnich) Salzburgis, Austrias 10.-11. märtsil. Kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi poliitikadirektori osakonna 1.A büroo direktor Arti Hilpus. Välisministeeriumi tegevuskava Aasia, Aafrika, Ladina-Ameerika ja Okeaania riikidega suhete arendamise kohta. Kutsutud välisminister Urmas Paet, välisministeeriumi 2. poliitikaosakonna peadirektor Karin Jaani ja 3. poliitikaosakonna peadirektor Simmu Tiik.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonnateenuse seaduse muutmise eelnõu (791 SE); pärimisseaduse eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks (761 SE).

Üritused:

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Toomas Varek kohtub Türgi parlamendi delegatsiooniga.

Kell 13.15 – Türgi parlamendi delegatsiooniga kohtub Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland.

Kell 15 – Riigikogu fuajees avatakse Türgi kultuuri ja ajalugu tutvustav näitus.

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Maailma Toiduprogrammi asedirektori John M. Powell’i ja teda saatva delegatsiooniga (ruum L 251).

* Jätkub väliskomisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni visiit Washingtoni, kus ta osaleb (kuni 9.03) Balti riikide ja Põhjamaade parlamentide väliskomisjonide esimeeste visiidil. Toimuvad kohtumised asevälisministriga poliitika küsimustes Nicholas Burns, iga, Riikliku Julgeolekunõukogu esindajate Judy Ansley ja Damon Wilson’iga ning SAIS Transatlantiliste Suhete Keskuse direktori Dan Hamilton’iga.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb (kuni 8.03) Pariisis ENPA monitooringu komitee töös.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside