Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 2 eelnõu.

1. Keskkonnakomisjoni algatatud jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõuga (458 SE) eemaldatakse jahiseadusest riigi kasutada jäetava jahimaa minimaalse suuruse nõue, täpsustatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise tingimusi ning sätestatakse keskkonnaministri õigus delegeerida jahindustegevuse korralduslikke ja täidesaatvaid funktsioone kolmandale sektorile. Kavandatud muudatused võimaldavad alustada riigi rolli vähendamisega jahinduses ja Riigimetsa Majandamise Keskuse hallatavate jahipiirkondade reorganiseerimisega. Sellega vähendatakse jahimaade osakaalu esimese etapis praeguselt 380 000 hektarilt ca 150 000 hektarini ja seda peamiselt eramaade vabastamise arvelt. Praegune riigi nimel korraldatav kommertsjaht eramaadel takistab kohalike elanike (sh maaomanike) võimalusi jahindustegevuses osalemisel. Vabanenud jahimaade eraõiguslike jahindusorganisatsioonide kasutusse andmisel suurendatakse nimetatud piirkondade sotsiaalset sidusust ning ärilise tegevuse taandudes suureneb jahinduse ökoloogiline roll ja väheneb vastuolu metsa- ja põllumajanduslike eesmärkidega.

2. Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud karistusseadustiku § 522 muutmise seaduse eelnõu (418 SE) eesmärk on pikendada loomapidamisõiguse äravõtmise määrasid väärteo korral kuni viie aastani ja kuriteo korral kuni viieteist aastani. Algataja hinnangul on tänased piirangud liiga lühikesed, arvestades lähiajal ilmsiks tulnud juhtumeid. Eelnõu seadusena vastuvõtmine parandab algataja arvates loomade heaolu ja annab kohtutele võimaluse kohaldada loomapidamisõiguse äravõtmist vajadusel ka pikemaks ajaks, lähtudes igast konkreetsest juhtumist.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 12)- riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE) ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE).

Kultuurikomisjonis (kell 14) – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu arutelu Riigikogu konverentsisaalis.

Maaelukomisjonis (11.15) – Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja Nõukogule „Lihtsustatud ühine põllumajanduspoliitika Euroopas toob kõigile edu”. 

Majanduskomisjonis (kell 13) – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse tulenevalt Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühinemisest eelnõu (439 SE); rahvusvaheliste näituste konventsiooni ja selle muutmise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (454 SE); ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE).

Põhiseaduskomisjonis (kell 13.15) – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (450 SE) ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE).

Rahanduskomisjonis (10 min pärast täiskogu istungi lõppu) – hasartmängumaksu seaduse eelnõu (433 SE).

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoniga väljasõiduistung (kell 14) – Kaitseväe peastaap, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – arutusel on meetmed töökohtade loomiseks.

Väliskomisjonis (kell 13) – ülevaade Eesti-Vene suhetest; kell 14 väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga.

Õiguskomisjonis (kell 13) – parlamentaarse järelevalve teemad; õiguserikkujate nimede avalikustamine ning alaealiste vastu suunatud süütegude menetlemine ja karistused; notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE); politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE).

Kohtumised, üritused, assambleed

Kell 9.30 -Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Põlva puuetega inimeste esindajatega.

Kell 10.30Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia juhatuse istungil.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Läti presidendi Valdis Zatlersi pidulikul saabumistseremoonial Kadriorus.

Kell 11.30 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee välissuhete osakonna aseministri Chen Fengxiang’iga (ruum L 240).

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Marko Nautrase näituse MASS.

Kell 14Ene Ergma kohtub Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee välissuhete osakonna aseministri Chen Fengxiang’iga.

Kell 15Ene Ergma kohtub Eesti Kvaliteediühingu klubi liikmetega (ruum L 262).

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Viru-Nigula valla rahvaga (Viru-Nigula raamatukogus).

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi ja delegatsiooni liige Sven Mikser osalevad (4.04-5.04) Leedus Vilniuses NATO PA alalise komitee istungil.

* Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb (5.04-7.04) Tšehhis Prahas Euroopa liidu liikmesriikide parlamentide riigikaitsekomisjonide esimeeste konverentsil „Euroopa julgeoleku tänased väljakutsed”.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (6.04-10.04) ENPA delegatsiooni koosseisus raportöörina Aserbaidžaanis Bakuus informatsiooni kogumise eesmärgil toimuval visiidil.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside