Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon valib uue esimehe ja aseesimehe.

Kell 10 algaval täiskogu istungil on esimesel lugemisel viis eelnõu:

 

Riigikogu liikmete Jaak Alliku ja Arnold Kimberi algatatud prokuratuuriseaduse § 59 täiendamise seaduse eelnõu (600 SE) eesmärk +on sätestada prokuröridele võimalus saada prokuröri vanadus- ja invaliidsuspensioni ka juhul, kui ta töötas prokuratuuriteenistuses pärast 1991. aasta 31. detsembrit, kuid lahkus teenistusest enne prokuratuuriseaduse jõustumist 1998. aasta maikuus, kui jõustus uus prokuratuuriseadus. Viimane välistab õigused saada prokuröri vanadus- või invaliidsuspensioni neile prokuröridele, kes töötasid selles ametis enne nimetatud seaduse jõustumist.

 

Kultuurikomisjoni algatatud rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE) teeb võimalikuks sisekaitselise profiiliga kutseõppeasutuste koondumise Sisekaitseakadeemia struktuuriüksusteks ja näeb ette sisekaitsele riikliku koolitustellimuse esitamise, mida siiani tehtud ei ole. Eelnõu kohaselt esitab sisekaitselisele rakenduskõrgkoolile riikliku koolitustellimuse edaspidi Siseministeerium kooskõlastatult Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

 

Isamaaliidu fraktsiooni algatatud rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 SE) eesmärk on muuta riigikaitselise rakenduskõrgkooli ülemale esitatavaid nõudeid ja liita riigikaitseline kõrgharidus haridussüsteemi ülejäänud osadega. Eelnõu algataja väitel tekib 2005. aasta sügisest olukord, kus Eestis ei ole ühtegi inimest, kes vastaks nimetatud kooli ülema kandidaadile esitatavatele nõuetele rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses.

 

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” muutmise eelnõu (643 OE) kohaselt nimetatakse rahvusooperi nõukogu liikmeks Signe Kivi asemele Riigikogu liige Värner Lootsman.

 

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu (642 OE) kohaselt nimetatakse ringhäälingunõukogu liikmeks Peep Aru asemele Riigikogu liige Andres Herkel.

 

Komisjonides:

 

 

Kultuurikomisjonis – kohtumine kultuuriminister Raivo Palmaruga.

 

Maaelukomisjonis – arutusel linakasvatuse probleemid.

 

Rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga aruandest, majanduse arengust ja prognoosidest ning Maastrichti kriteeriumidest.

 

Riigikaitsekomisjonis – Riigikaitsekomisjoni valib uue esimehe ja aseesimehe; riigikaitsekomisjoni uue esimehe osalemine komisjoni välisvisiidil Prantsusmaal k.a. 19. – 20. mail.

 

Sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine riikliku pensionikindlustuse seaduse

§ 43 lg 1 vastavuse kohta põhiseadusele.

 

Väliskomisjonis – väljasõiduistung Tartu Ülikooli. Koos Tartu Ülikooli politoloogia osakonna üliõpilaste ja õppejõududega arutatakse Euroopa Liidu naabruspoliitikat: Eesti rolli ja võimalusi. Kohtumine algab kell 16.00.

Õiguskomisjonis – väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

Tagasiside