Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 6 eelnõu.

1. Lõpphääletusele läheb Eesti Keskerakonna fraktsioon algatatud Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (251 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek algatada seadusemuudatus abipolitseinike keelenõuete alandamiseks tasemelt C1 tasemele B1. Viimase eesmärk on tagada Ida Politseiprefektuuri ülesannete nõuetekohane täitmine ja avalik kord piirkonnas. Algataja osutab, et Ida-Virumaal on tekkinud tugev diskussioon politseiameti personali komplekteerimise osas. Narva politseiprefektuuris on palju täitmata ametikohti, sh ka abipolitseinike positsioone, suurim puudus on patrullpolitseinikest. Takistuseks kohtade komplekteerimisel on algataja kinnitusel keeleoskus. Kultuurikomisjoni ettepanek on eelnõu mitte vastu võtta.

 2. Lõpphääletusele läheb Deniss Boroditši, Lembit Kaljuvee , Kalle Laaneti, Inara Luigase ja Rainer Vakra algatatud Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (260 OE ), millega tehakse valitsusele ettepanek lisada alates 1. jaanuarist 2013. aastast „Riiklikusse immuniseerimiskavasse“ puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine lastele, kes elavad suhtelises vaesuses. Algataja selgituse kohaselt tagab riik käesoleva otsuse jõustumisel suhtelises vaesuses elavatele lastele võimaluse ennast puukentsefaliidi vastu vaktsineerida. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu mitte vastu võtta.

3. Esimesele lugemisele tuleb Deniss Boroditši, Lembit Kaljuvee , Kalle Laaneti, Inara Luigase, Rainer Vakra ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (245 SE), mille eesmärk on võimaldada toimetulekutoetuse saajal arvestada eluruumi kulude hulka ka neid kulutusi, mis on seotud elamu renoveerimiseks ja soojustamiseks võetud kohustustega. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu mitte vastu võtta.

4. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (242 SE), mille eesmärk on võimaldada tööandjatel teha teatud ulatuses kulutusi oma töötajate tervisespordile ja nende tervise parandamiseks ilma maksukohustuseta.

5. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (261 SE), millega ühtlustatakse lapsetoetuse määrad, kehtestades kõigile lastele lapsetoetuse suuruseks kuuekordse lapsetoetuse määra. Kehtiva seaduse kohaselt makstakse lapsetoetust pere esimese ja teise lapse kohta kahekordses lapsetoetuse määras, kolmanda ja iga järgmise lapse kohta kuuekordses lapsetoetuse määras.  

6. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse, töölepingu seaduse ja vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE), mille eesmärk on parandada kolmikuid kasvatavate perede olukorda, võimaldades kolmikute ja suuremate mitmike korral vanemahüvitist, lapsehoolduspuhkust ja lapsehooldustasu mõlemale vanemale ning tõstes ühekordset sünnitoetust 10 000 euroni kolmikute ja suuremate mitmike sünni korral. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu mitte vastu võtta.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis – jäätmemajanduse korraldamise kitsaskohad, kutsutud Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Paikre prügila, keskkonnaministeeriumi, Eesti Linnade Liidu ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad (ruum L 332).

Kultuurikomisjonis (kell 13) õppetoetuste ja õppelaenuseaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE).

Maaelukomisjonis (kell 13) – uuringu “Maapiirkonna ettevõtluse arenguvajadused ja -takistused” lõpparuanne.

Põhiseaduskomisjonis Riigikogu liikme immuniteedimenetluse arutelu; erakondade rahastamise süsteemi muutmiseks laekunud ettepanekute läbivaatamine; arvamus looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE) põhiseaduspärasuse kohta; arvamus kriminaalmenetluse seadustiku § 366 ja § 367 kooskõla kohta põhiseaduse §-ga 24.

Rahanduskomisjonis 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE), osaleb kaitseminister Urmas Reinsalu; 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE); maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE).

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel (ruum L 241).

Riigikaitsekomisjonis (peale ühisistungit) – kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

Väliskomisjonis (peale ühisistungit) – arutusel välissuhtlemisseaduse § 25 võimaliku muutmisega seonduv.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis maaelu arengukava 2007 – 2013 meetme 3.2. külade uuendamise ja arendamise projektinäidete rändnäituse.

Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Saue Päevakeskuse liikmetega Riigikogus.

Kell 15Ene Ergma kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Tofig N. Zulfugarovga.

Kell 16Jüri Ratas kohtub Inglise Kolledži õpilastega Riigikogus.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esitleb Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis oma raamatut „Sillad üle piiride“. Üritusel osalevad ka Riigikogu esimees Ene Ergma ning aseesimees Jüri Ratas. Laupäeval, 10. novembril kell 16 esitleb Randjärv oma raamatut Tartus Vanemuise Kontserdimajas.

* Õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants, aseesimees Kalle Laanet ja liikmed Andres Anvelt, Igor Gräzin, Siim Kabrits, Marika Tuus-Laul ja Peeter Võsa osalevad (6.11-7.11) Helsingis õiguskomisjoni töökohtumisel Soome parlamendi administratiivkomisjoniga. Muulhulgas tulevad arutusele politseijõudude reform Soomes ning Eesti-Soome politseikoostöö, samuti tutvutakse Soome piirivalve tegevusega.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna osaleb (5.11-8.11) Londonis võrdõiguslikkuse teemalisel parlamentaarsel konverentsil, mille korraldavad Parlamentidevahelise Liidu Suurbritannia parlamendirühm ning Ühiskondliku Parlamentaarse Assotsiatsiooni Briti haru (Commonwealth Parliamentary Association – CPA UK). Arutusele tulevad soolise esindatuse küsimused, parlamendiliikmete roll esindusdemokraatia kujundamisel, sooline võrdõiguslikkus meedias, poliitikas, seadusandluses, naised juhipositsioonil avalikus elus, aga ka majanduse forsseerimise ja hariduse korraldamisega seotud sooküsimused.

* Riigikogu liige Jaak Allik osaleb (4.11-7.11) Bakuus 2. Bakuu rahvusvahelisel teatrikonverentsil „Maailma teatri areng 21. sajandil“.

* Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb (5.11-6.11) Brüsselis konverentsil „Uus Euroopa Liidu energiapoliitika 21. sajandiks“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside