Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on merenduspoliitika arutelu ja 3 eelnõu, millest 1 on teisel ja 2 esimesel lugemisel.

1. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE), mille eesmärk on anda sotsiaalkindlustusameti ekspertiisiga tegelevale ametnikule ja sotsiaalkindlustusameti ekspertarstile (isiku nõusolekul) juurdepääsuõigus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele, et tuvastada puude raskusaste ja kaasnevad lisakulud. Eelnõu eesmärk on ka vähendada tervise infosüsteemiga liidestunud ning sinna isikute terviseandmeid edastavate pere- ja eriarstide töökoormust ja hoida kokku nende aega

2. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE), mille eesmärk on ajakohastada jälitustegevuse regulatsiooni, viia see vastavusse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja kohtu praktikaga, samuti põhiseadusega. Seaduses nähakse ette kehtiva õigusega võrreldes kitsamad tingimused jälitustoimingute tegemiseks ning jälitustoimingute ringist jäetakse välja toimingud, mis oma olemuselt ei ole jälitustoimingud.

3. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE), mille eesmärk on võimaldada süüdimõistetule vangistuse alternatiivina ravi, juhul kui isik on süüteo toime pannud ravitava või kontrollitava psüühikahäire tõttu ning on oht, et ta paneb tulevikus toime uue samasuguse süüteo. Ravi sihtrühmaks on seksuaalkuritegusid toime pannud isikud, kellel on ühtlasi diagnoositud pedofiilia või mõni muu seksuaalsuunitluse häire (parafiilia) ja kes nõustub ravi saamisega. Eelnõu mõttes seisneb seksuaalkurjategijate kompleksravi kombineeritud medikamentoosses ehk ravimravis ja psühhoteraapilises ravis (teraapia/nõustamine), mille eesmärk on isiku seksuaalsuunitluse häirete ravimine või kontrolli all hoidmine. Ühe võimalusena kavandatakse ravi kohaldada ennetähtaegse vabanemise eeltingimusena.

4. Arutusele tuleb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt välja töötatud “Eesti merenduspoliitika 2011-2020” eelnõu (145 TK). Ettekande antud teemal peavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning majanduskomisjoni liige Kalev Lillo. Arutelu toimub vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorraseaduse §-le 156. Otsust antud teemal vastu ei võeta ega seisukohta ei kujundata. Majanduskomisjon käsitles merenduspoliitikat oma 23. veebruari istungil, kus kerkisid esile teemad, mis seotud ministeeriumidevahelise merekomisjoni, jäämurdjate, merehariduse, sadamaalade arendamine, laevade registri ja mitmete teiste küsimustega. Vt https://www.riigikogu.ee/index.php?id=172388

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE).

Kultuurikomisjonis (kell 13) – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (89 UA); parlamentaarne kuulamine: Riigikontrolli audit „Riigi tegevus tippspordi toetamisel“, kutsutud kultuuriminister Rein Lang ning teised kultuuriministeeriumi ja riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Pagarite Seltsi esindajatega;

Majanduskomisjonis hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (88 SE); transpordi arengukava rakendusplaani 2012-2013 tutvustus.

Põhiseaduskomisjonis Vabariigi Presidendi otsus nr 59 ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse väljakuulutamata jätmine, kutsutud presidendi õigusnõunik Ülle Madise; erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettepanekud erakonnaseaduse muutmiseks, kutsutud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees Ardo Ojasalu; MTÜ Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni ettepanek 7. jaanuar riiklikuks pühaks kuulutamise kohta.

Riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonisühine väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.

Üritused, kohtumised

Kell 13.30 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed osalevad õiguskantsleri juures lasteombudsmani ümarlaual “Laste vaesus – otsime lahendusi!”

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega EMSL Vabaühenduste Liidu kodanikuühiskonna aasta tegijate auhindade üleandmisel (Toompea lossi Valge saal).

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma korraldataval seminaril „Riiklik planeerimine ja teenuste kättesaadavus“ Riigikogu konverentsisaalis.

Kell 16 – Laine Randjärv osaleb Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed nõukogu koosolekul.

* Riigikogu Eesti-USA parlamendirühma esimees Kadri Simson (27.02-9.02), aseesimees Imre Sooäär (26.02-11.03) ja liikmed Jüri Ratas, Annely Akkermann, Remo Holsmer, Kalvi Kõva, Indrek Saar ja Sven Sester (27.02-9.02) on Ameerika Ühendriikides Washingtonis, Seattle’is, kus tutvutakse USA presidendi valimiste süsteemi praktilise poolega.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (2.03-9.03) Indias New Delhis ja Mumbais Eesti Arengufondi India visiidil. Toimuvad kohtumised India parlamendis, ministeeriumites, äriringkondades. Osaletakse ka hindikeelse „Kalevipoja“ esitlusel New Delhi raamatumessil.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Mati Raidma osaleb (4.03-8.03) Pariisis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil. Külastatakse I’lle Longue’i tuumaallveelaevabaasi ning Landivisiau’ mereväe-aeronautika baasi.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside