Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 4 eelnõu.
1.Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE) eesmärk on algataja kinnitusel täpsustada Eesti Rahvusringhäälingu eesmärke, ülesandeid ja tegevuspõhimõtteid, et tagada avalik-õigusliku ringhäälingu senisest efektiivsem toimimine ja teenuste pakkumine. Muudatuste eesmärk on viia vastavusse, rahvusringhäälingu eesmärgid ja ülesanded, vähendada juhatuse liikmete arvu viielt kolmele, kohustada juhatuse esimeest andma Riigikogule aru rahvusringhäälingu tegevusest, laiendada ringhäälingunõukogu otsustuspädevust ka ringhäälingu programmi puudutavatele küsimustele, täpsustada eetika nõuniku ülesandeid jms.
2. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (666 SE) võimaldab füüsilistel isikutel teha üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmele kingitusi ja annetusi nii, et neid ei loeta üksi elava isiku või perekonna või selle liikmete sissetulekute hulka. Seadusemuudatus võimaldab algataja kinnitusel vanematel, lastel või sõpradel oma puudustkannatavat lähedast tõhusalt toetada, ilma et seetõttu vähendatakse isikule makstavat toimetulekutoetust.
3. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (672 SE) eesmärk on leevendada vaesust nendes lastega peredes, kus töötule lapsevanematele ei laiene õigus saada töötuskindlustushüvitist või töötutoetust. Eelnõu näeb töötukindlustushüvitist või töötutoetust mittesaava vanema lapsele ette täiendava toetuse kolmekordses riigieelarvega eelarveaastaks kehtestatud lapsetoetuse määras. Lapsetoetuse määr 2010. aastal on 150 krooni.
4. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-de 11 ja 52 muutmise seaduse eelnõu (674 SE) eesmärk on tagada ravikindlustamata isikutele lisaks vältimatule arstiabile ka perearstiteenus. Ravikindlustuseta isikute seisukohalt tähendaks eelnõu vastuvõtmine algataja kinnitusel eelkõige seda, et neil tekib õigus pöörduda perearstide poole samadel alustel ravikindlustatud isikutega.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
(kell 14) – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (686 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– pestitsiidide kasutamine põllumajanduses; euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu (709 SE).

Põhiseaduskomisjonis
ja korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni ühisistung (kell 14, ruum L 332) – arutusel on erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang ning õiguskantsler Indrek Teder.

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots; kolme Balti riigi riigikaitsekomisjonide ühisistungil Riias 26.04-27.04.2010 arutusele tulev ühisseisukohtade projekt.

Sotsiaalkomisjonis
avalik istung (kell 13, Riigikogu konverentsisaal)– arutusel on pensioniea tõusu vajadus ja mõjud, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur, Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu, Lastevanemate Liidu esindajad, Praxise analüütikud, riigikontrolör, Eesti Panga, Raudteelaste Ametiühingu, Pensionäride Ühenduse ning Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni esindajad (), istungit saab jälgida aadressil: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx

Väliskomisjonis
(kell 14) – kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus.

Õiguskomisjonis
(kell 13.15) – valitsuse algatatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (708 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; Rahvaliidu fraktsiooni algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (683 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE); arvamus riigikaitse komisjoni algatatud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõule (719 SE).

Visiidid, kohtumised

Kell 12.30
– Riigikogu väliskomisjoni kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Michael C. Polt’iga (ruum L 251).

Kell 14
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel Moldovas sündinud ja alates 1985. aastast Tallinnas elava vabakutselise kunstniku Vladimir Baciu maalinäituse.

* Riigikogu delegatsioon eesotsas Riigikogu esimehe Ene Ergmaga viibib (2.04-10.04) ametlikul visiidil Indias. Riigikogu delegatsiooni kuuluvad veel keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi, väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa ning Riigikogu liikmed Peeter Tulviste ja Raivo Järvi, samuti osaleb visiidil Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Delegatsiooniga koos on Indias ka Eesti äridelegatsioon. Visiidi käigus on kavas kohtumised India riigi- ja parlamendijuhtidega, kus arutatakse mitmepoolseid, sealhulgas Euroopa Liidu ja India kontakte, samuti Eesti ja India kahepoolseid suhteid.  6. aprillil kohtub delegatasioon India välisasjade riigiministri Preneet Kaur’iga ja parlamendi alamkoja opositsiooniliidri Sushma Swaraj’iga. Ene Ergma avab ka av New Delhis Eesti-India äriseminari.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige ENPA keskkonna-, põllumajanduse ja kohalike omavalitsuste komitee esimees Aleksei Lotman osaleb (6.04-7.04) Prantsusmaal Pariisis ENPA keskkonna põllumajanduse ja kohalike omavalitsuste komitee istungil.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside