Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esimesel lugemisel on pensionitõusu sätestav ja vanemahüvitise maksmist pikendav eelnõu.

Kell 10 algaval istungil teeb Eesti Panga president Vahur Kraft ettekande Eesti Panga 2004. aasta aruande teemal ning finantsinspektsiooni juhatuse esimees Andres Trink peab ettekande finantsinspektsiooni 2004. aasta aruande kohta.

 

Teisel lugemisel on kaks eelnõud.

 

Riigikogu liikme Katrin Saksa algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637SE) eesmärk on kehtestada autoriõiguse seadusega raamatute laenutushüvitise ülempiir, millest suuremat summat autoritele või autoriõiguste omajatele ei maksta. Ülempiiri ületanud summad suunatakse üldisesse jagamisfondi. Ülempiiri kehtestamist võib algataja sõnul hinnata selliselt, kus algupärasele eesti kirjandusele antakse eelis tõlkekirjanduse ees, mis 2003. aasta andemetel kogus suurema osa laenutushüvitistest.

 

Vabariigi Valitsuse algatatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni ja selle XI osa rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (618SE) teeb võimalikuks Eesti ühinemise nimetatud konventsiooniga ja annab Eestile võimaluse lahendada merendusalased erimeelsused teiste riikidega konventsiooni alusel. Konventsiooniga on ühinenud enamik maailma riike ja suurem osa Eesti lähinaabritest – Vene Föderatsioon, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Norra.

 

Esimesel lugemisel on neli eelnõud.

 

Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni esitatud “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine”” muutmise eelnõu (644OE) nimetab Riigikogu erikomisjoni liikmeks Taavi Veskimäe, kes asendab seal Aivar Õuna, ning asendusliikmeks Andres Jalaku, kes asendab Tõnis Paltsi.

 

Riigikogu liikmete Koit Prantsu, Janno Reiljani ja Jüri Saare algatatud üleliigse laovaru tasu seaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (622SE) on ette valmistatud juhuks kui Euroopa Komisjon muudab suhkru üleliigse laovaru kõrvaldamise tähtaega 30.aprill 2005. Suhkru üleliigse laovaru turult kõrvaldamise tähtaja muutmine toob endaga kaasa kõigi sellest tulenevate ja üleliigse laovaru tasu seaduses sätestatud tähtaegade edasilükkamise vajaduse. Edasi tuleb lükata 2005. aasta 15.maiks esitatava suhkru deklaratsiooni esitamise tähtpäev, 30.juuniks põllumajandusministeeriumile deklaratsiooni esitamata jätnud käitlejatest maksu- ja tolliameti teavitamise tähtpäev ning 30. juuniks suhkru üleliigse laovaru tasu maksmise tähtpäev.

 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (651SE) teeb võimalikuks pensionitõusu 3008 kroonini kuus alates 1.aprillist 2006, juhul kui pensionisaaja keskmise pensionistaaži 43,6 aastat.

 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (650SE) pikendab vanemahüvitise maksmise perioodi kolme kalendrikuu võrra. Eelnõuga pikendatakse vanemahüvitise määramise senist 365 päeva pikkust periood kuni 455 päeva täitumiseni sünnitushüvitiste määramisest.

 

 

Komisjonides:

 

 

Kultuurikomisjonis – rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõud (641 SE ja 646 SE). Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu ettevalmistamine.

 

Maaelukomisjonis – tutvumine loomsete jäätmete käitlemise tehasega.

 

Riigikaitsekomisjonis – arutusel riigikaitselised hankekavad aastateks 2005 – 2010, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad.

 

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (631 SE); Riigikogu otsuse “Eesti Haigekassa nõukogu nimetamine” eelnõu; töötajate usaldusisiku seaduse täiendamise seaduse eelnõu (605 SE), sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (656SE).

 

Väliskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis kehtestab liikmesriikide välistel maismaapiiridel toimuva kohaliku piiriliikluse eeskirjad ning muudab Schengeni konventsiooni ja ühiseid konsulaarjuhiseid – väliskomisjoni arvamus; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 7. juunil 2005 – väliskomisjoni ettekande ettevalmistamine; Vene-Eesti piirilepingu ratifitseerimine – arutelu.

 

Õiguskomisjonis – arvamuse andmine ELAK-ile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE).

 

Üritused:

 

 

Eestisse saabub kahepäevasele visiidile Austria Vabariigi parlamendi president Andreas Khol koos teda saatva delegatsiooniga.

 

Kell 9 – põhiseaduskomisjoni ja ELAK-i liikmed kohtuvad Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni (EP AFCO) delegatsiooniga.

 

Kell 12 – ruumis 241 toimub pressikonverents, millel ajakirjanike küsimustele vastavad Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni esimees Jo Leinen, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland.

 

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab vastu Soome parlamendi esimehe Paavo Lipponeni.

Tagasiside