Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Esimesel lugemisel on 3 otsuse ja 6 seaduse eelnõu.

1. Riigikogu keskkonnakomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõuga (65 OE) nimetatakse  Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu liikmeteks Kalvi Kõva, Erki Nool, Rain Rosimannus ja Margus Tsahkna.

2. Riigikogu keskkonnakomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõuga (66 OE) nimetatakse RMK nõukogu liikmeteks Tõnis Kõiv ja Tiina Oraste.

3. Riigikogu rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõuga (51 OE) nimetatakse stabiliseerimisreservi nõukogu liikmeteks  Raivo Järvi, Inara Luigas, Eiki Nestor ja Marek Strandberg.

4. Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu (54 SE) eesmärk on edasi arendada parlamentarismi Eestis, korrastada Riigikogu tegevust ja Riigikogu liikme staatust. Eelnõu täpsustab Riigikogu liikme õigusliku seisundit ning õigusi ja kohustusi.

5. Riigikogu keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõuga (45 SE) sätestatakse, et ohtlike jäätmete saatekirja saab alates käesoleva muudatuse jõustumisest jäätmekäitleja koostada nii paber- kui ka digitaaldokumendina. Saatekirja ainult digitaaldokumendina koostamise nõue jõustub 2008. aasta 1. oktoobril. Käesoleval hetkel saab jäätmekäitleja ohtlike jäätmete saatekirja koostada ainult digitaaldokumendina.

6. Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõuga (20 SE) tehtava muudatuse järgi pannakse praegu kooskõlastusringil oleva „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2007-2015” kinnitamise kohustus Riigikogule. Praegu kehtiva seaduse kohaselt teeb seda valitsus.

7. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE) eesmärk on muuta pensionikindlustuse aastakoefitsiendi arvutamise metoodikat, mis algataja kinnitusel tagab suuremale osale tänastest töötajatest tulevikus adekvaatse pensioni.

8. Valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (44 SE) pikendatakse vanemahüvitise maksmise perioodi nelja kalendrikuu ehk 120 päeva võrra seniselt 455lt päevalt  575 päevani.  

9. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud päästeteenistuse seaduse eelnõu (8 SE) eesmärk on reguleerida päästeasutuste teenistusküsimused eraldi seaduses, kuna päästetöötajatel puudub hetkel töö eripära arvestav teenistusseadus. Algataja soov on ühtlustada seni killustatud sisejulgeoleku valdkonna õigusruum.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Sauele Salu kooli.

Maaelukomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE).

Põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), merealapiiride seaduse eelnõu (3 SE).

Rahanduskomisjonis – ülevaade  struktuurivahendite rakendamisest ja EL eelarvereformist, osaleb rahandusministeeriumi asekantsler Renaldo Mändmets.

Rahanduskomisjonis – riigikontrolli auditi kontrolliaruanne kaitseliidu majandustehingute seaduslikkuse ja raamatupidamise korralduse kohta.

Sotsiaalkomisjonis –õiguskantsleri ettekanne kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 21 põhiseaduslikkuse kohta; kohtumine Ravimitootjate Liidu esindajatega.

Väliskomisjonis – arutelu Läänemerre kavandatava gaasitoru rahvusevahelise mereõiguse aspektidest.

Kohtumised, üritused

Kell 12.15 – Riigikogu õigus- ja põhiseaduskomisjoni liikmed ning Eesti-Saksa parlamendirühma liikmed kohtuvad Eestis visiidil viibiva Saksamaa Alam-Saksimaa Maapäeva õigus- ja põhiseaduskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Päästeameti korraldatud laste joonistuste näituse (Toompea lossi lõunatiiva III korrusel).

Kell 19Ene Ergma külastab Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatud poiste laululaagrit Pärlseljal.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär osalevad (kuni 07.06) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 53. istungjärgu 1. osaistungil. Arutusel on julgeolekuprobleemid Kaug-Põhjas ja Kagu-Euroopas, Euroopa maavägede isikkoosseis ja rahastamine, Euroopa Liidu lahinguüksused, sõduri tulevik, Euroopa relvajõudude osalus NATO missioonide jpm.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside