Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on kaks eelnõu.

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Vabariigi Presidendi esitatud Riigikogu otsuse „Ants Laaneotsa kaitseväe juhataja ametisse nimetamine” eelnõu (1033 OE), mille heakskiitmise korral saab Ants Laaneotsast kaitseväe juhataja.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1018 SE), mille eesmärk on viia riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus kooskõlla 2007. aasta 1. jaanuaril jõustuva välisteenistuse seadusega, millega hakatakse edaspidi reguleerima diplomaatilistele ametikohtadele ja välisteenituse seaduse mõistes haldusteenistujate ametikohtadele vastavaid palgaastmeid. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 7. detsembril.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE); uuringu „Eesti elanikud ja internet” esitlus.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega KOM(2006) 594, arutelu ja arvamuse esitamine ELAK-le; raudteeseaduse ja teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (1039 SE); elektriohutusseaduse eelnõu (1045 SE); otsuse “Transpordi arengukava 2006-2013 kinnitamine” eelnõu (1028 OE).

Põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1004 SE); avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (935 SE).

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Riias toimunud NATO tippkohtumisest.

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine pensionäride organisatsioonide esindajatega; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus (975 SE); Eesti Tööandjate Keskliidu pöördumine sotsiaalmaksu miinimummäära tõstmiseks.

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 7. detsembril – valitsuse ettekanne. Kutsutud välisminister Urmas Paet ja poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 7. detsembril – väliskomisjoni ettekanne.

Õiguskomisjonis – autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (931 SE).

Üritused, kohtumised

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma esineb ettekandega Põlvamaa külaliidrite tunnustamise üritusel.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Austria suursaadiku Jakub Forst-Battagliaga.

* Eesti riigi arenguabi raames on Eestis kuni 10. detsembrini visiidil Gruusia parlamendi ametnike delegatsioon. Täna on kavas kohtumine Riigikogu ametnike, Riigikogu Eesti-Georgia parlamendirühma esimehe Andres Herkeliga ja Avatud Eesti Fondi tegevdirektori Mall Hellamiga.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland ja aseesimees Liina Tõnisson osalevad Kuni 05. 12) Brüsselis Soome Eduskunna ja Euroopa Parlamendi Euroopa Liidu tulevikku käsitleval ühiskohtumisel. Arutusel on Euroopa Liidu finantseerimise küsimused tulevikus, energiapoliitika ja roll konfliktide ennetamisel (http://www.futureofeurope.europarl.europa.eu).

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 09.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis CSIS energia teemalistel seminaridel ja rahvusvahelisel ekspertsümpoosionil „Maailmavaated, rahvusvahelised suhted ja globaliseerumine”.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside