Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (306 SE). Seadusmuudatuse kohaselt saaks sünniga Eesti kodakondsuse ka laps, kelle vanematel on määratlemata kodakondsus ja kes elavad Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel.

 
Komisjonides:
keskkonnakomisjoniskell 11 metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE); metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE);
kultuurikomisjoniskell 14  Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (331 SE); Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (336 SE);
majanduskomisjoniskell 13 lennundusseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE); riigivaraseaduse §-de 27 ja 34 muutmise seaduse eelnõu (329 SE); elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE); Euroopa Komisjoni teatiste „Interneti edendamine – tegevuskava Interneti protokolli kuuenda versiooni kasutuselevõtuks Euroopas” ning „Energiatõhususe parandamine info- ja sidetehnoloogia abil“ eelnõud; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatud infrastruktuuride kasutamise eest eelnõu;
põhiseaduskomisjoniskell 12 õiguskantsleri ettepanek nr 3 kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega; Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE); Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE);
rahanduskomisjonis – 10 min. pärast täiskogu istungi lõppu tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE); tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (302 SE); EL nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiive tubakatoodete suhtes kohaldatava aktsiisimaksu struktuuri ja määrade osas, eelnõu;
riigikaitsekomisjonis – kell 14 koos väliskomisjoniga ühine väljasõiduistung kaitsejõudude peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
õiguskomisjonis – liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE);
 
Välislähetused ja muud üritused:
 
 
*Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ja liige Rein Ratas ning Riigikogu õiguskomisjoni liige Hanno Pevkur osalevad (2. – 4.  nov.) Prantsusmaal Pariisis COSACi 40. konverentsil. Arutusel on Prantsusmaa eesistumisaeg Euroopa Liidus, energiajulgeolek, Euroopa lähendamine oma kodanikele, rahvusparlamentide koostöö vabaduse, julgeoleku ja õiguse valdkonnas Europoli ja Eurojusti tegevuse valguses jpm. COSACi päevakord: http://www.cosac.eu/en/meetings/Paris2008/doc/programme.pdf/
 
*Riigikogu maaelukomisjoni liige Aleksei Lotman osaleb (3. – 4. nov.) Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Liikmesriikide ning kandidaatriikide rahvusparlamentide põllumajandus- ja maaelu arengu komisjonide esindajate ühisistungil. Arutusel on põllumajanduspoliitika käimasolev läbivaatamine ja selle tulevik pärast 2013. aastat ning Euroopa Liidu põllumajanduse roll maailma toiduainetega kindlustamisel.
 
*Kell 15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna Lauluväljaku Kultuurikeskuse avamisel.
 
*Kell 19 – Riigikogu korvpallimeeskond mängib Turba Gümnaasiumi korvpallimeeskonnaga Turba Gümnaasiumi spordihoones.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside