Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 1 on teisel ja 3 esimesel lugemisel.
1. Jätkub 22. aprillil tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) esimene lugemine. Algataja kinnitusel tingis eelnõu väljatöötamise vajadus kasutada töötuse kõrgajal töötukassasse akumuleeritud vahendeid eesmärgipäraselt, parandada töötute olukorda ja pehmendada sellega majanduskriisi tagajärgi. Eelnõu suurendab nende isikute ringi, kellel on õigus töötuskindlustushüvitisele, tõstab hüvitise määra ja parandab töötute majanduslikku toimetulekut.
2. Teisel lugemisel on Riigikogu kuue fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE), millega lisanduvad regulatsioonid võimaldavad Riigikogul sekkuda Euroopa Liidu otsustusprotsessi juhul, kui parlamendi arvates on EL institutsioonid rikkunud subsidiaarsuse põhimõtet. Eelnõu kohaselt võetakse otsus põhjendatud arvamuse esitamiseks Euroopa Liidu seadusandliku akti eelnõu mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele vastu Riigikogu täiskogus. Sellekohase otsuse eelnõu esitab täiskogule EL asjade komisjon. Ka võib Riigikogu nõuda Vabariigi Valitsuselt, et see esitaks hagi Euroopa Liidu Kohtule juba vastu võetud Euroopa Liidu akti kohta, juhul kui selles on subsidiaarsuse põhimõtet rikutud. Eelnõu kohaselt esitab sellekohase otsuse eelnõu Riigikogu menetlusse kas alatine komisjon või fraktsioon. Lisaks on Riigikogul, tulenevalt nn sillaklauslist, õigus vaidlustada Euroopa Ülemkogu algatus, millega Euroopa Liidu ülemkogu läheb teatud valdkondades ühehäälse otsustamise põhimõttelt üle kvalifitseeritud häälteenamuse põhimõttele.
3. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (691 SE), mille eesmärk on tõhustada õiguskaitset ja vähendada liigselt kõrgeid riigilõivumäärasid õiguse mõistmisel. Algataja hinnangul on kõrged riigilõivumäärad saanud takistuseks põhiseaduse §-s 15 lg 1 sätestatud tõhusa õiguskaitse teostamisel. Eelnõu algatajad on seisukohal, et kõrged riigilõivud ei saa olla tõhusad, kui need piiravad igaühel oma õiguste ja vabaduste kaitseks kohtusse pöördumist. 
4. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (694 SE), mille eesmärk on võimaldada tööandjatel teha teatud ulatuses kulutusi oma töötajate haridusele, tervisespordile ja nende tervise parandamiseks ilma maksukohustuseta. Algataja kinnitusel on sellised kulutused üldjuhul maksustatavad erisoodustusena (st mitterahalise palgana) nii tulu- kui ka sotsiaalmaksuga.

Komisjonides
(kell 14)

Kultuurikomisjonis
(ruum L 241) – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE) laiendatud arutelu, osalevad haridus- ja teadusministeeriumi, Koolijuhtide Ühenduse, Õpilasesinduste Liidu, Õpetajate Liidu, EMOLi, Linnade Liidu, maavalitsuste haridusosakondade ning Tallinna haridusameti esindajad.

Maaelukomisjonis
– erimärgistatud kütusega põllutöömasinate kasutamine lumetõrje- ja lumekoristustöödel.

Majanduskomisjonis
(ruum L 342) – riikliku statistika seaduse eelnõu (739 SE) töögrupi nõupidamine.

Põhiseaduskomisjonis
(15 min peale täiskogu istungi lõppu) – valitsuse poolt 3.05. 2010 algatatud Riigipiiri seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu tutvustus.

Rahanduskomisjonis
– arutelu kohalike omavalitsusliitude esindajatega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE) teemal.

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni
ühine väljasõiduistung (Kaitseväe Peastaap) –  informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 12) – tervisekaitsenõuete ning peredele lasteaiakoha tagamisega seotud küsimused Tallinna linnas. Kutsutud sotsiaalministeeriumi, terviseameti, Eesti Linnade Liidu, Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu ja Tallinna haridusameti esindajad.

Sotsiaalkomisjoni avalik istung
(kell 13, ruum L 333) – alkoholi tarbimine ja vigastused: tervisekäitumise trendid ja tõenduspõhine ennetustegevus.

Õiguskomisjonis
(peale täiskogu istungi lõppu) – võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE), kutsutud Tartu Ülikooli professor Paul Varul, justiitsministeeriumi, Kohtunike Ühingu, Tallinna Sotsiaaltöökeskuse, Pangaliidu, Finantsinspektsiooni, Kaubandus-Tööstuskoja, Tööandjate Keskliidu, Korteriühistute Liidu ning Juristide Liidu esindajad; päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE).

Kohtumised, üritused

Kell 11
– Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Horvaatia Euroopa Liidu pealäbirääkija Vladimir Drobnjak’iga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Riia Ooperimajas Läti Saeima pidulikul istungil, millega tähistatakse Läti Vabariigi iseseisvuse taastamise 20. aastapäeva.

Kell 14
– Ergma osaleb Riias lillede asetamise tseremoonial Vabaduse monumendi juures

Kell 14
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Põlva Päevakeskuse eakatega.

Kell 15
– Ergma kohtub Riias Läti Vabariigi presidendi Valdis Zatlersiga.  

Kell 19
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Soome presidendi Tarja Haloneni auks Vabariigi Presidendi poolt korraldataval pidulikul õhtusöögil Kadrioru Kunstimuuseumis.
* Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb (2.05-4.05) Islandil Reikjavíkis NB8 riikide (Põhjamaad ja Balti riigid) parlamentide peasekretäride kohtumisel.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside