Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 aruannet ja 5 eelnõu, millest 1 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.

1. Eesti Panga president Ardo Hansson teeb ettekande Eesti Panga 2012. aasta aastaaruandest.

2. Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein teeb ettekande Finantsinspektsiooni 2012. aasta aastaaruandest.

3. Teisele lugemisele tuleb Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE), mille eesmärk on reguleerida õiguslik lünk, mis on seotud Keila linna Paldiski linnaosa varadega ja Paldiski muutumisega iseseisvaks linnaks. Siiani on jäänud Keila linna kanda Paldiski linnaosaga seotud kohustused, sealhulgas laenuleping 20 694 804 krooni, mis tekkis Paldiski linnaosale kuuluva katlamaja boileri üleviimisel masuudiküttelt bioenergia tarbimisele. Eelnõu kohaselt võib riik ühekordselt põhjendatud taotluse alusel toetada Keila linna käesoleva Paldiski linna haldusterritooriumiks muutunud alal asunud objektidega seonduvate võlakohustuste teenindamise eesmärgil. Toetus võib eelnõu kohaselt olla rahaline või mitterahaline riigivara alla hariliku väärtuse võõrandmine. Ka sätestab eelnõu, et Keila linna Paldiski linnaosa saamisel iseseisvaks kohalikuks omavalitsuseks lähevad Paldiski linnale üle kõik Keila linna Paldiski linnaosaga seotud õigused ja kohustused.

4. Esimesele lugemisele tuleb sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (400 SE), mille eesmärk on kindlustada ravimite järjepidev, katkestusteta ja piisav saadavalolek Eestis ning seda hinnatasemel, mis on tunnistatud vastuvõetavaks Eesti ravikindlustusele. Eelnõu teine eesmärk on kindlustada ravimi või asendusravimi võimalikult adekvaatse suurusega varu säilimine Eestis olukorras, kus ravimi puudujäägi tekkimine on ette teada või juba tekkinud.

5. Esimesele lugemisele tuleb sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE), mille eesmärk on taastada töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise korduval taotlemisel kuni 1. aprillini 2013 kehtinud olukord, kus töötule jätkati töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise maksmist ka juhul, kui ta kahe töötuna arveloleku vahelisel perioodil oli avalikus teenistuse, sh aja-, asendus- või reservteenistuses. Kaitseväeteenistuse mõiste muutumine alates 1.aprillist 2013. aastal, nii et aja-, asendus- ja reservteenisust ei loeta enam avalikuks teenistuseks, ei peaks algataja kinnitusel kaasa tooma olukorda, mille tõttu isik kaotab õiguse saada töötutoetust või töötuskindlustushüvitist.

6. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE), mille eesmärk on suurendada füüsilise isiku maksuvaba tuluosa järgneva kolme aasta jooksul 192 euro võrra aastas, mis tõstaks tulumaksuvaba osa tulust 2016. aastaks 2304 euroni. Eelnõu autorid peavad õiglaseks maksuvaba tulu määra tõstmist koos alampalga ja keskmise palga tõusuga. Vastasel juhul suureneb alampalgaliste ja väikse sissetulekuga inimeste tulumaks algataja väitel veelgi, moodustades ebaproportsionaalselt suure osa Eestis kogutud tulumaksust, võrreldes teiste Euroopa Liidu ja OECD riikidega.

7. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE), mis tunnistab kehtetuks tulumaksumäära langetava sätte praegu kehtivalt 21 protsendilt 20 protsendile alates 2015. aastast, suurendab senist 1728 euro suurust maksuvaba tulu 1980 euroni alates 2014. aastast ning 2400 euroni alates 2015. aastast. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Komisjonides (kell 14)

Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE); kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE); materjalide ülevaatamine; muuseumiseaduse eelnõu (374 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE).

Majanduskomisjonis varustuskindluse aruande tutvustus.

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (425 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE); arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta.

Riigikaitsekomisjonis informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe peastaabi ülema kt mereväekapten Igor Schvede.

Sotsiaalkomisjoni avalik istung  – arutelu teemal „Puude taga on inimene“ Riigikogu konverentsisaalis. Istungit on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis. Istung toimub konverentsisaalis.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjonile antava mandaadi kohta, mille alusel toimuvad Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kaubandus- ja investeerimispartnerluse kokkuleppe läbirääkimised, kutsutud välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart;

Üritused, kohtumised

Kell 7 – Eesti lipu päeva puhul kutsuvad Riigikogu juhatus ja Eesti Lipu Selts rahvast üles kogunema riigilipu Pika Hermanni torni heiskamise pidulikule tseremooniale Toompeal Kuberneri aias. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ning Eesti Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste. Üritusest võtavad osa Kaitseliidu liputoimkonnad, skaudid, gaidid, mitmed seltsid ja ühingud oma lippudega, samuti koorid ja Kaitseväe orkester. Sinimustvalge lipu pühitsemisest Otepääl möödub 129 aastat.

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega Eesti Riigikontrolli koosolekul (Radisson Blu hotell).

Kell 12.10 – kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas kohtub Tšehhi parlamendi esimehe Miroslava Němcová ja teda saatva delegatsiooniga.  

Kell 13 Ene Ergma osaleb EASi kosmosebüroo korraldataval sümpoosionil „Kosmose õigus ja sellest tulenevad võimalused ja kohustused Eestile“ (ruum L 333).

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside