Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on 10 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 4 teisel ja 5 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riigipiiri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (117 SE), millega viiakse Eesti seadused kooskõlla Euroopa Liidu ühtses viisaruumis kehtestatud reeglite ja nõuetega, mis annavad Eestile võimaluse osaleda Euroopa Liidu ühtses viisaruumis täieõigusliku liikmena.

2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (141 OE), millega pikendatakse Eesti kaitseväe kasutamise tähtaega NATO poolt juhitavate rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude (International Security Assistance Force – ISAF) rahutagamismissioonil Afganistanis 31. detsembrini 2008. Otsus lubab kasutada Afganistanis kuni 150 kaitseväelast.

3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” eelnõu (142 OE), millega pikendatakse Eesti kaitseväe kasutamise tähtaega Euroopa Liidu relvajõudude (European Union Force) poolt juhitaval rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas 2008. aasta 31. detsembrini, vähendades koosseisu kuni 5 kaitseväelaseni.

4. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Riigikogu rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2007. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (157 OE), millega nimetatakse audiitor Riigikontrolli 2007. aasta tegevuse kontrollimiseks. Selleks saab eelnõu kohaselt AS Deloitte Audit Eesti audiitor Veiko Hintsov.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE), millega hakatakse esmakordselt kooli tööle asuvale õpetajale maksma lähtetoetust. Õpetaja lähtetoetuse suuruseks on 2008. aastal kavandatud 200 000 krooni, mis makstakse eelnõus sätestatud tingimustele vastavale õpetajale välja kolme esimese tööaasta jooksul – esimesel aastal 100 000 krooni, teisel aastal 50 000 krooni ning kolmandal aastal 50 000 krooni. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 6. detsembril

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE), mille eesmärk on jätta perioodiliste väljaannete edastamine välja universaalse postiteenuse koosseisust ja tagada kõigile turuosalistele võrdsed tingimused perioodiliste väljaannete edastamisel. Universaalse postiteenuse osutajaks on vastava tegevusloa alusel praegu vaid AS Eesti Post. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 6. detsembril.

 7. Esimesel lugemisel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (159 SE), millega tõstetakse tööealiste puudega inimeste toetusi 30% võrra. Sügava puude korral hakkab toetus olema 210%, raske puude korral 140% ja keskmise puude korral 65% puudega inimeste sotsiaaltoetuste määrast kuus. Puudega inimeste sotsiaaltoetuste määr 2008. aastal on 400 krooni. Seega hakkavad tööealised inimesed saama sügava puude korral 840 krooni, raske puude korral 560 krooni ja keskmise puude korral 260 krooni kuus toetust.

8. Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud elatisabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE), mille eesmärk on kõrvaldada elatisabi seaduse rakenduslikud probleemid, välistamaks võimalikud ebaselgused seaduse rakendumisel.

9. Esimesel lugemisel on Rahvaliidu fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (111 SE), mis muudab poliitilise välireklaamiga seotud regulatsiooni. Eelnõu järgi oleks poliitiline välireklaam lubatud kohaliku omavalitsuse poolt selleks ette nähtud kohas ja tingimustel ning välireklaami plakati maksimaalseks suurukseks oleks üks ruutmeeter. Praegu kehtiva regulatsiooni kohaselt on välireklaam aktiivsel valimisperioodil keelatud. Erakondade rahastamise kontrollimiseks moodustataks eelnõu kohaselt erakondade rahastamise järelevalve komisjon, kuhu kuuluksid üks riigikontrolli, üks õiguskantsleri büroo, üks kaitsepolitsei ning üks maksu- ja tolliameti ametnik. Komisjon asjaajamise ja tehnilise teenindamise korraldamine jääks eelnõu kohaselt riigikontrolli kanda. Põhiseaduskomisjon toetas selle eelnõu esimese lugemise lõpetamist.

10. Esimesel lugemisel on Rahvaliidu fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse § 125 muutmise seaduse eelnõu (112 SE), millega soovitakse muuta erakondadele ette nähtud riigieelarveliste eraldise senist jaotamise korda. Põhiseaduskomisjoni ettepanek oli selle eelnõu esimest lugemist mitte lõpetada.

Päevakorra leiad siit.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – riigikontrolli aruanne „Ehitustegevus ranna- ja kaldaalal”.

Kultuurikomisjonis – kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE); kohtumine Eesti Antikvaaride Liidu esindajatega.

Majanduskomisjonis – kell 13 algab väljasõiduistung Muuga sadama administratsiooni hoones (Maardu 57), toimub kohtumine ASi Tallinna Sadam juhtkonnaga, Tallinna Sadama arenguplaane ja ärikeskkonda tutvustav presentatsioon, diskussioon Eesti transiidi tulevikust, tutvumine Muuga sadama laevaliikluse juhtimise keskusega.

Põhiseaduskomisjonis – soolise võrdõiguslikkuse voliniku aastaülevaate 2005/2006 arutelu; võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE); Riigikogu liikmetest kandidaatide nimetamine sihtasutuse Kodanikuühiskond Sihtkapital nõukogusse.

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung väljasõit Kaitsejõudude Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis – uuringu „Isad ja lapsehoolduspuhkus Eestis“ tutvustus; riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE); puhkuseseaduse

Õiguskomisjonis – pärimisseaduse eelnõu (56 SE).

Kohtumised, konverentsid, üritused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser annab töölõuna Eestis visiidil viibivale Armeenia välisministrile Vardan Oskanian’ile.

Kell 11.30 – Riigikogu Eesti-Armeenia parlamendirühma liikmed kohtuvad Armeenia välisministri Vardan Oskanian’iga ( ruum L 240).

Kell 16.30Sven Mikser kohtub Eestis visiidil viibivate Bosnia ja Hertsegoviina õigusekspertidega.

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Sinise Nädala ja Noorteaasta lõpetamise tänuüritusel Mustpeade Majas.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (4.12-9.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis konverentsil „Euroopa poliitikad Venemaa suunal”, mille korraldab Ameerika Ühendriikide Atlandi Nõukogu (The Atlantic Council of the U.S.).

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (2.12- 4.12) ja liikmed Imre Sooäär (2.12 – 4.12) ning Kalev Kallo (2.12-7.12) osalevad WEU Assamblee 53. istungjärgu 2. osaistungil. Muuhulgas on arutusel Euroopa merepiiriga seonduv, rahutagamismissioonid Lähis-Idas, Euroopa Liidu reformilepingu Euroopa julgeolekut ja kaitset puudutav osa.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb (2.12-4.12) Belgias Brüsselis Euroopa tulevikku käsitleval Euroopa Parlamendi IV parlamentidevahelisel kohtumisel. Räägitakse rahvusparlamentide vastutuse laiendamisest, Lissaboni lepingust Euroopa Liidu efektiivsemaks ja demokraatlikumaks muutmise kontekstis.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja liikmed Peep Aru, Tatjana Muravjova, Jaak Salumets ja Margus Lepik osalevad (3.12-4.12) Norras Oslos Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee tippkohtumisel. Muuhulgas on arutusel küberkuritegevuse ja IT- alase turvalisusega seotud probleemid.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside