Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kolm eelnõu, mis kõik on esimesel lugemisel.

1. Isamaaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõuga 851 OE teevad esitajad valitsusele ettepaneku algatada seaduse eelnõu, mis annab täiendava võimaluse rehabiliteerimistaotluste esitamiseks isikutele, kelle teod võitluseks Eesti Vabariigi iseseisvuse eest või Eesti rahvale tehtud ülekohtu vastu tõid kaasa nende süüdimõistmise nõukogude kohtute poolt.

2. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 26 muutmise seaduse eelnõu 826 SE ülesandeks on algataja kinnitusel luua selline olukord, mis tagaks pensionide stabiilse tõusu sõltuvalt makstavate töötasude ja muude sotsiaalmaksuga maksustatavata tulude kasvust.

3. Isamaaliidu fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 817 SE eesmärk on algataja väitel anda tööandjatele võimalus katta ilma erisoodustusmaksu maksmata töötajate tasemekoolituse, spordiga tegelemise ja tervishoiu kulusid ning seeläbi aidata kaasa töötajate haridustaseme tõstmisele, nende tervise hoidmisele ja sportlike eluviiside edendamisele.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse eelnõu (833 SE). Otsuse „Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine.

Kultuurikomisjonis – arstiõpe Tartu Ülikooli Kliinikumis, arutelu koos TÜ Kliinikumi Sihtasutuse nõukoguga.

Maaelukomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava kohta aastateks 2006–2010” suhtes – arvamuse andmine ELAKile.

Majanduskomisjonis – liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE). Riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE); olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Euroopa tulevik” põhiseaduskomisjoni ettekande arutelu; Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE).

Rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu (870 OE). Arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse tolli ja kaubanduse keskkonna kohta; käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (825 SE). Ülevaade Finantsinspektsiooni 2005. aasta aruandest ja tegevusest.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumi valitsemisala hoonete ja rajatiste riigikontrolli kontrollaruanne ning ministeeriumi kinnisvara haldamise esialgne kava; kutsutud kaitseministeeriumi ja riigikontrolli esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – hambaarstide erialaliitude pöördumine.

Väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Ukrainas pärast 26. märtsil toimunud parlamendivalimisi, kutsutud välisministeeriumi esindajad. Ülevaade olukorrast Gruusias. Samuti ülevaade Iisraelis pärast 28. märtsil toimunud parlamendivalimisi. Riigikogu otsuse eelnõu ”Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise seadusandjate organisatsiooni Eesti delegatsiooni moodustamine” kehtetuks tunnistamine (869 OE).

Õiguskomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Õiguspoliitika ja ärikeskkonna areng" algatamise arutelu. Elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE); halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (857 SE); lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga ning selle protokollidega ühinemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (865 SE).

Üritused

Kell 9 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Kreeka suursaadiku Christos Karapanos’ega.

Kell 11 – Varek kohtub Ukraina suursaadiku Pavlo Kiriakov’iga.

Kell 13 – Varek avab Riigikogu hoone II korrusel Eesti teatri ajaloo ülevaatenäituse III osa „Pilvede värvid“. Tegemist on Eesti teatri ajaloo ülevaatenäituste viimase osaga, mis hõlmab aastaid 1945 – 1990. Näitus jaguneb kaheks: traditsiooniline stendinäitus ning mänguline osa teatrikostüümide, lavamakettide ja nupumasinatega. Näituse koostasid Teatri- ja Muusikamuuseumi teadurid, peakunstnikuks oli teatrikunstnik Liina Unt.

* Maaelukomisjoni liige Rein Aidma ja keskkonnakomisjoni aseesimees Aivar Õun osalevad (kuni 04.04) Rootsis, Gävles Parlamentidevahelisel INSPIRE (Ruumilise informatsiooni infrastruktuur Euroopas) konverentsil.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla osaleb (kuni 04.04) Riias Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu konverentsil „Heaolu kasv Põhja Euroopas – regiooni üldise konkurentsivõime alus”.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb (kuni 05.04) Chişinaus Genfi relvajõude haldava tsiviilkontrollikeskuse korraldatud julgeoleku teemalisel parlamentaarsel seminaril.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected] 

Tagasiside