Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kolme eelnõu esimene lugemine.
1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele sotsiaalkomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (46 OE), millega nimetatakse Eesti Haigekassa nõukogu liikmeks Riigikogu liige Viktor Vassiljev.
2. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooliseaduse muutmise seaduse eelnõuga (6 SE) alustatakse kutsehariduse riikliku tunnustamise süsteemi loomist ja antakse õiguslikud raamid 2011. aastal käivituva õppekavarühma akrediteerimise pilootvooru läbiviimiseks. Selle käigus antakse õppekavarühmadele kooliväliste ja sõltumatute ekspertide poolt sisehindamisele tuginev hinnang.
3. Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõuga (51 SE) vabastatakse koduomanikud maamaksust linnas kuni 0,15 ha ja vallas kuni 2,0 ha ulatuses, tingimusel, et sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
(kell 13) –  Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava (KOM(2011) 112), arvamuse andmine ELAKile; välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (lennunduse lisamine ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemissüsteemi), esimese lugemise ettevalmistamine; välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (välisõhu kvaliteet), esimese lugemise ettevalmistamine ja veeseaduse muutmise seaduse eelnõu, esimese lugemise ettevalmistamine.

Kultuurikomisjoni
ja majanduskomisjoni väljasõidustung (kell 14) – vaatluse all on loomemajandus, külastatakse Telliskivi loomelinnakut ja Eesti Disaini Maja; loomemajandusvaldkonda tutvustavad Eva Leemet, Herkko Labi, Ilona Gurjanova, Ville Jehe, Tiina Lokk ja Helen Sildna;

Maaelukomisjonis
(kell 14) – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu; väljasõiduistung maa-ametis.

Rahanduskomisjonis
(10 min pärast täiskogu istungi lõppu) – Riigikogu otsuse “Stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu algatamine; Riigikogu otsuse “Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu algatamine; tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (4 SE); arvamuse andmine EL asjade komisjonile Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Käibemaksu tuleviku kohta. Lihtsama, kindlama ja tõhusama käibemaksusüsteemi suunas“ suhtes. Kell 14 väljasõiduistung maksu- ja tolliametis.

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; kaadrikaitseväelaste palkadest ning personalivoolavusest; Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmisega seonduvalt rahuaja riigikaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE).

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13) –väljasõiduistung Valkla Hooldekodus.

Väliskomisjonis
(kell 14) – ülevaade olukorrast Valgevenes, kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna peadirektor Märt Volmer, 3. poliitikaosakonna 1. büroo nõunik Ly Metsis ja endine Riigikogu liige Silver Meikar; ülevaade Vene Föderatsioonis asuvate Eesti konsulaaresinduste tööst, kutsutud välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Lauri Bambus ja siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus; Cotonou lepingu teistkordse muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (12 SE).

Õiguskomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (9 SE); seisukoht õiguskantsleri ettepanku nr. 12 kohta.

Kohtumised, üritused, foorumid

Kell 12
– Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Michael C. Poltiga.

Kell 15
– Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb rahvusvähemuste nõukoja ümarlaual (ruum L 262).

Kell 20.30 – toimub sõprusmäng Riigikogu korvpallimeeskonna ja ajakirja Basket meeskonna vahel.  Mängivad Jüri Ratas, Kalle Laanet, Kalvi Kõva, Indrek Saar, Rannar Vassiljev, Riho Kangur ja Herkki Leemet. Mäng toimub Kristiine Spordis, Forelli 12.
* Riigikogu esimees Ene Ergma (31.05-1.06) ning Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas (31.05-3.05) osalevad Poolas Varssavis 6. Euroopa Venemaa foorumil. Analüüsitakse Venemaa majanduslikku ja poliitilist olukorda, Euroopa Liidu ja Venemaa koostööd, energiatööstuse küsimusi, samuti vaadeldakse Euroopa ja Venemaa rolli maailmamajanduses, arutatakse välispoliitilisi suundi, NATO – Euroopa Liidu – Venemaa suhteid pärast Lissaboni lepingu jõustumist, aga ka koostööd regionaalsel tasandil.

*
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas, aseesimees Marianne Mikko ning liikmed Kaja Kallas ja Rainer Vakra osalevad (29.05-31.05) Ungaris Budapestis XLV COSACi kohtumisel. Muuhulgas käsitletakse Ungari Euroopa Liidu eesistumisperioodi ja majanduskriisist taastumisega seotud küsimusi – Euroopa strateegiat 2020.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liige Indrek Saar osalevad (29.05-31.05) Pariisis ENPA monitooringu- ja poliitikakomiteede istungitel. Arutusel on ülevaated Ukraina, Albaania ja Serbia arengutest, olukord Tuneesias, Euroopa Nõukogu koostöö Araabia maailmaga, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu idapartnerlus, olukord Valgevenes jpm.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside