Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud e-hääletamist täpsustav valimisseadus on teisel lugemisel.

Kell 10 algaval istungil on esimese päevakorrapunktina menetlemisel presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus. Teistkordsel lugemisel olev seadus on esialgse kava kohaselt lõpphääletusel kolmapäeval. Eelnõusse on sisse viidud Mart Nuti ja Jarno Lauri muudatusettepanek, mille kohaselt saab valija oma elektrooniliselt antud häält muuta vaid eelvalimiste käigus.

 

Teisel lugemisel on kuus eelnõud.

 

Riigikogu liikmete Koit Prantsu, Jüri Saare ja Janno Reiljani algatatud üleliigse laovaru tasu seaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (622 SE) muudab suhkru üleliigse laovaru kõrvaldamise tähtaegu.

 

Riigikogu liikme Katrin Saksa algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE) kehtestab laenutushüvitise ülempiiri, millest suuremat summat autoritele või autoriõiguste omajatele ei maksta. Ülempiiri ületanud summad suunatakse üldisesse jagamisfondi. Sellega antakse Eesti algupärasele kirjandusele eelis tõlkekirjanduse ees, mis 2003. aasta andemetel kogus suurema osa laenutushüvitistest.

 

Keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (668) näeb ette probleemtooteregistri loomise ja täpsustab elektri- ja elektroonikaromude käitlemise ja kulude katmise nõudeid.

 

Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Jaak Alliku ja Helmer Jõgi algatatud ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõuga (659) jäetakse ülikooliseadusest ja rakenduskõrgkooli seadusest välja kuupäev, mis ei võimalda akrediteerimisotsuste laienemist nn vanadelt õppekavadelt nende sisuliste õigusjärglastena registreeritud uutele õppekavadele, sest sätestab, et laienev akrediteerimisotsus peab olema langetatud enne 1. septembrit 2002.

 

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE) kohaselt saavad alla 16-aastased puudega lapsed võimaluse minna rehabilitatsioonikeskusesse koos oma vanema või hooldajaga. Eelnõu leevendab ka rehabilitatsioonimeeskonnale esitatavad haridusnõuded, lubades taastusravi keskustes töötada keskeriharidusega meditsiiniõdedel. Samas antakse üleminekuaeg kõikidele kõrgharidust mitte omavaile rehabilitatsiooniteenuse osutajaile.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) seab tulumaksumäära langetamisele uue ajakava ja kehtestab täiendava tulumaksuvabastuse alates pere teisest lapsest. Eelnõule on esitatud 104 muudatusettepanekut, millest rahanduskomisjon on arvestanud ühte komisjoni enda poolt esitatud ettepanekut.

 

Lisaks tuleb kuus eelnõud esimesele lugemisele.

 

Täieliku päevakorra leiab aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

 

 

Komisjonides:

 

Maaelukomisjonis – arutusel 2006. aastal jõustuvad toiduhügieeni nõuded.

 

Rahanduskomisjonis – ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2006 – 2009 ning 7. juunil toimunud EL-i rahandusministrite kohtumisest.

 

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE).

 

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (631 SE); Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (634 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu (611 SE); kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE).

 

Väliskomisjonis – Vabariigi Valitsuse tegevuskava Setumaa probleemide lahendamiseks; kutsutud siseministeeriumi regionaalarenguosakonna juhataja asetäitja Ene Padrik. Riigikogu Kantselei informatsioon Riigikogu 2006. aasta välissuhtluse eelarvest; kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul, välissuhete osakonna juhataja Merle Pajula ja pearaamatupidaja Aili Soomuste. Balti Assamblee reformi töörühma Eesti esindajate nimetamine.

Väliskomisjoni töökava Riigikogu V ja VI istungjärgu vahelisel ajal.

 

 

Üritused:

 

 

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma asetab leinapäeva mälestustseremoonia raames pärja Linda kuju juurde Falgi teel.

 

Kell 14 Ergma osaleb raamatu “Eesti Vabariigi Teaduspreemiad 2005” esitlusel Teaduste Akadeemias

 

Kell 16 Ergma tervitab Eesti Klubi liikmeid klubi üldkoosolekul Toompea lossis (ruum L262).

 

kell 16.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Venemaa Poliitikauuringute Keskuse INDEM direktori Georgi Sataroviga ning Venemaa Teaduste Akadeemia Sotsioloogia Instituudi Eliidi Uuringute Keskuse direktori Olga Kryshtanovskajaga (L253).

Tagasiside