Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu, mis kõik on esimesel lugemisel.

1. Kultuurikomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse § 90 muutmise seaduse eelnõu (261 SE) tagab selle, et Eesti avalik-õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni televisioonisaated ja -programmid oleksid kättesaadavad ka sellistes sidevõrkudes, mis ei ole kaabellevivõrgud, kuna tegemist on algataja kinnitusel üldise avaliku huviga.

2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE) annab arstiõppe viimaste kursuste üliõpilastele õiguse töötada abiarstina eriarsti juhendamisel ja vastutusel, et leevendada arstide puudust.

3. Õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõuga (225 SE) muudetakse süstemaatiline pisivargus kriminaalkuriteoks. Eelnõuga tehtava muudatuse kohaselt karistatakse süstemaatilise varguse eest rahatrahvi või kuni viieaastase vangistusega. Praegu käsitleb seadus pisivargusi väärteona. Eelkõige on eelnõu suunatud poevarguste tõkestamisele, kuna kehtivad sanktsioonid ei ole piisavalt efektiivsed.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 11) ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE).

Majanduskomisjonis (kell 14) väljasõiduistung, toimub kohtumine Kaupmeeste Liiduga (Punane 73).

Põhiseaduskomisjonis (kell 12) – Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE); Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seaduse eelnõu (193 SE).

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoniga väljasõiduistung külastatakse Kaitsejõudude Peastaapi; informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE) ning kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

Õiguskomisjonis (kell 14) kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (218 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 11 väliskomisjoni esimees ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Sven Mikser kohtub Euroopa Komisjoni ametnikega.

Kell 12.15 Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa Komisjoni ametnikega.

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Euroopa Komisjoni ametnikega.

Kell 16.00 – algab ümarlaud teemal „Mida teha Venemaa ja tema pärandiga”. Räägitakse tänasest Venemaa tegelikkusest, Lääne hoiakutest Venemaa suhtes ning kommunismi kuritegude rahvusvahelise hukkamõistmise tähtsusest. (Ruum L-240). Ümarlaua peaesineja on tuntud Vene dissident ja kirjanik Vladimir Bukovski, arutelus osalevad ka Venemaa eksperdid Vladimir Juškin, Kadri Liik, Raivo Vare ning Karmo Tüür. Ümarlaua avab Riigikogu esimees Ene Ergma. Üritust juhib EL asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.

* Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants ning liikmed Valeri Korb, Kalle Palling ja Rain Rosimannus osalevad Taanis Kopenhaagenis Taani saatkonna ja Taani Keskkonnaagentuuri korraldataval jäätmepäeval. Tutvutakse majapidamis- ja tööstusjäätmete käitlemise süsteemiga Taanis.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg ning liikmed Maret Merisaar, Peeter Tulviste ja Lauri Vahtre osalevad (3.06-5.06) Brüsselis töövisiidil Euroopa Parlamenti.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof ning liige Taavi Rõivas osalevad (3.06-5.06) Albaanias Maailmapanga ja Albaania parlamendi korraldataval Euroopa Liiduga liitumise järgse integratsiooni teemalisel konverentsil. Teemadeks on konkurentsivõimelise investeerimiskliima tagamine, toidu ja energia hinnapoliitika, vananemine ja demokraatia Euroopas.

* Riigikogu liige Arvo Sarapuu osaleb (1.06-5.06) Taanis haldusreformialasel koolitusreisil.

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (30.05-6.06) Saksamaal Münchenis FDP (Freie Demokratische Partei) 60. aastapäeva kongressil, kohtumistel Saksamaa liberaalidega ning 7. Müncheni majandusalasel tippkohtumisel (Munich Economic Summit) teemal „Euroopa üleilmses võistluses andekuse eest“.

* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas ja komisjoni liige Jaanus Marrandi osalevad (1.06-4.06) Sloveenias Ljubljanas Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide rahvusparlamentide, Euroopa Parlamendi ja EL kandidaatriikide parlamentide põllumajanduskomisjonide kohtumisel. Arutusel on kliimamuutuse mõju põllumajandustoodangule ning ühtse põllumajanduspoliitika ja toiduohutuse tulevik.

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (1.06-4.06) Makedoonias Skopjes Makedoonia-Eesti infotehnoloogia konverentsil, kus ta esineb ettekandega.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liige Kalev Kallo osalevad (2.06-6.06) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 54. täiskogu 1. osaistungil. Muuhulgas on arutusel Venemaa kaitsepoliitika, 2008. aasta arengud Lääne-Balkanil, poliitilised arengud Afganistanis ja Pakistanis, terrorismiaktid Türgis jmt.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside