Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE), mille peamine eesmärk on lihtsustada Eesti kodakondsuse andmist Eestis sündinud lastele, kelle vähemalt üks vanem on tunnistatud kodakondsuseta isikuks ja tingimusel, et nende vanemad on elanud Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel. Vanemate vajalikku paiksustsensust arvestades antakse lapsele Eesti kodakondsus lihtsustatud korras, mis tähendab, et perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud lapse sünni registreerimisel täidetakse lisaks lapse sünni registreerimise avaldusele Eesti kodakondsuse taotlemise avaldus. Ka soovitakse eelnõuga likvideerida olukord, kus alates 1.aprillist 1995. aastast ei saa lugeda isikut, kellele on alusetult välja antud Eesti kodaniku dokument ja kes ei ole esitanud valeandmeid ega võltsitud dokumente, Eesti kodakondsuse omandanuks. Põhiseaduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjoni, maaelukomisjoni ja majanduskomisjoni avalik ühisistung biomajanduse teema (Riigikogu konverentsisaalis). Kavas on ettekanded järgmistel teemadel: 1. “Euroopa otsib teed nafta-majandusest bio-majandusele üleminekuks. Uus biomajanduse strateegia”  (Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi biotehnoloogia ja põllumajandusuuringute direktor  Maive Rute); 2. „Biomajandusega seotud teadus- ja arendustegevus Eestis“ (haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Andres Koppel); 3. “Põllumajandusest biomajanduse kontekstis“ (põllumajandusministeeriumi asekantsler Illar Lemetti); 4. „Puidu kasutamisest bioenergia tootmisel“ (keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv); 5. „Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tegevus biomajanduse arendamisel“ (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Tea Danilov). Istungit saab jälgida aadressil: http://live.riigikogu.ee/live.

Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanek nr 14: Riigikogu liikme immuniteedimenetlusest, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE); arvamus riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja § 22 ning Lisa 1 põhiseaduspärasuse kohta.

Rahanduskomisjonis – ülevaade rahandusministeeriumi 2012. aasta kevadisest majandusprognoosist; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni rohelise raamatu integreerituma kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turu saavutamise kohta (ruum L 241).

Riigikaitsekomisjonis informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe peastaabi ülem kolonel Peeter Hoppe.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13)   tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE), kutsutud Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Patsientide Esindusühingu, Terviseameti, Eesti Haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum L 333); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE).

Väliskomisjonis kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Ukrainas ja Moldova Vabariigis (resideerimisega Kiievis), Türgi Vabariigis, Aserbaidžaani Vabariigis ja Liibanoni Vabariigis (resideerimisega Ankaras), Madalmaade Kuningriigis (resideerimisega Haagis), Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni juures (OPCW), Belgia Kuningriigis, Luksemburgi Suurhertsogiriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis, (resideerimisega Brüsselis) ning Usbekistani Vabariigis (resideerimisega Minskis), kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaadid.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Jaapani suursaadiku Hideaki Hoshi’ga.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Männimudila Lasteaeda seoses lasteaia 50. aastapäevaga.

Kell 16Säästva energia toetusrühma koosolek (ruum L 333). Kõne all on nutivõrkudega seotud teemad: 1. “Smart Grid – mis see on?” (Seth Lackman, Ericsson Eesti AS, juhatuse esimees); 2. “Uued ärimudelid” (Priit Kongo, Net Group, juhatuse esimees); 3. “Uued tehnoloogiad Smart Gridi teenustes” (Seth Lackman); 4. “Eesti kogemus” (Anti Tiik, Bakeri OÜ juhatuse esimees) ja 5. “Vajalikud sammud otsustajatelt Smart Grid-ile üleminekuks” (Rene Tammist, Eesti Taastuvenergia Koda juhatuse esimees).

Kell 18.45 – Riigikogu korvpallimeeskond võtab osa sõpruskohtumisest Lihulas.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb Vilniuses konverentsil „Eurotsoon kriisis: lahendused ja tuleviku väljavaated“, mille korraldab Leedu Vabaturu Instituut koostöös Friedrich Naumanni Fondiga.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside