Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Päevakorras on justiitsministri Rein Langi ettekanne ja 6 eelnõud, mis kõik tulevad esimesele lugemisele.

Langi ettekande teema on “Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010” elluviimisest 2005. aastal.

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (769 OE) nimetab tagatisfondi nõukogu liikme Jürgen Ligi asemel nõukogu uueks liikmeks Tatjana Muravjova.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE) lihtsustab nende vanade autode kogujate ja maainimeste elu, kes kasutavad oma sõidukeid harva või ei sõida nendega mitme aasta jooksul üldse, võimaldades maksevabu lepinguid sõlmida senise 12 kuu asemel 24 kuuks.

Riigikogu liikme Kadi Pärnitsa algatatud pärimisseaduse § 118 täiendamise seaduse eelnõu (735 SE) kiirendab pärandiks oleva korteriomandi osas otsuste langetamist, piirates otsuse tegemise aega seniselt 10 aastalt 6 kuuni. Samas vabastab eelnõu korteriomandite haldaja kohustusest katta pikaajaliselt vastu võtmata pärandiks oleva korteriomandi kommunaalkulusid võimaldades neil seeläbi tegelda põhitegevusega – tegevuskava elluviimisega.

Riigikogu liikme Eiki Nestori algatatud kriminaalmenetluse seadustiku § 368 muutmise seaduse eelnõu (690 SE) väljatöötamise tingis autori sõnul vajadus võimaldada isikutel, kelle teod võitluseks Eesti Vabariigi iseseisvuse eest või Eesti rahvale tehtud ülekohtu vastu tõid kaasa nende süüdimõistmise nõukogude kohtute poolt, seada jalule ajalooline õigus ning tühistada omaaegne karistus.

Riigikogu liikme Robert Lepiksoni algatatud liiklusseaduse, karistusseadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE) lubab mootorsõiduki juhtida ka juhul, kui mootorsõiduki juhi poolt ühes liitris väljahingatavas õhus jääb alkoholisisaldus alla 0,25 milligrammi või selle sisaldus veres on alla 0,50 promilli.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (728 SE) eesmärk on korrastada avaliku teenistuse palgakorraldust nii, et kaoksid ära põhjendamatult suured erinevused sama tööd tegevate ametnike töötasudes. Ametipalga diferentseerimisel peab palgaastmele vastav ametipalk moodustama eelnõu kohaselt vähemalt 75% palgamäärast.

Päevakord asub aadressil

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE). Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava arutelu jätkamine.

Maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE). Arutusel maaelu arengu toetamine; kohtumine regionaalministri Jaan Õunapuuga.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung AS-i Tallinna Lennujaamas.

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi andmete säilitamise kohta, mida on töödeldud üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutamisel ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ – eelnõu arutelu; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse eelnõu (726 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE).

Riigikaitsekomisjonis – õhuväe ja piirivalveameti otsingu- ning päästevõimekuse küsimused; kutsutud kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

Väliskomisjonis – kohtumine Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikukandidaatidega Itaalias ja Maltal, Madalmaade Kuningriigis ning Tšehhis. Kohtumisel osaleb välisministeeriumi asekantsler Matti Maasikas.

Õiguskomisjonis – liiklusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (683 SE); kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE); äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (777 SE).

Üritused Eestis ja mujal

Kell 11 – sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial osaleb Ühiskondliku Leppe Foorumil „Kallis laps”, kus ta teeb ettekande perede ja laste toetuste süsteemi arengust.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel ja asendusliige Katrin Saks osalevad (kuni 23.11) Pariisis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmesriikide kohustuste täitmise järelvalve komitee töös.

* Sotsiaalkomisjoni liige Nelli Kalikova osaleb (kuni 24.11) Brüsselis Euroopa Parlamendi Kodanike õiguste, justiits-, ja siseküsimuste komisjoni kohtumisel.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside