Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras
on 6 eelnõu, millest 2 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.
1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE), mille eesmärk on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste ümberkorraldamine. Kolme asutuse liitmine väldib tööülesannete dubleerimist ja killustamist, vähendab sihtrühmade halduskoormust ja aitab piiratud ressursside tingimustes leida võimalusi põhiülesannete paremaks täitmiseks.
2. Teisel lugemisel on sotsiaalkomisjoni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (505 SE), mille eesmärk on viia sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetuse määramisel eluruumi kasutamise õiguslike aluste loetelu reguleeriv säte põhiseadusega kooskõlla. Muudatusega tagatakse põhiseaduse § 28 lõikes 2 sätestatud õigus riigi abile puuduse korral ka juhul, kui puudust kannatab isik, kes kasutab eluruumi tasuta kasutamise lepingu alusel.
3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE), millega pikendatakse puude raskusastme määramise tähtaega seniselt kuni kolmelt aastalt kuni viie aastani. Samuti pikendatakse kuni viie aastani täisealise isiku isikliku rehabilitatsiooniplaani kehtivuse aega.
4. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud kohaliku rahvahääletuse seaduse eelnõu (477 SE), mille eesmärk on sätestada kohalik rahvaalgatus nii kehtivate õigusaktide tühistamiseks kui ka uute algatuste seadustamiseks, võttes eeskujus Šveitsis ja ka Saksamaal kujunenud praktika. Algataja kinnitusel peaks kohalik rahvahääletus tegelema ainult kohalike asjadega ja mitte riigi pädevusse kuuluvate küsimustega.
5. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine“ täiendamine“ eelnõu (569 OE), millega nimetatakse  Kalvi Kõva julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liikmeks ja Eiki Nestor tema asendusliikmeks.
6. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (571 OE), millega nimetatakse Aivar Riisalu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni liikmeks Kadri Simsoni asemel ja tema asendusliikmeks Arvo Sarapuu.

Komisjonides

Keskkonnakomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung
(kell 13) – Riigikontrolli aruanne „Saastuse kompleksne vähendamine suurfarmides”, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus ja põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot (ruum L 332); Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud metsaseaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (527 SE); Valgevene Vabariigi Rahvuskogu Vabariigi Nõukogu ja Valgevene Vabariigi Rahvuskogu Esindajatekoja pöördumine.
 
Kultuurikomisjonis (kell 14) – kohtumine Saare Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna delegatsiooniga; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE); väljasõiduistung Kadarbiku tallu.

Majanduskomisjonis
(kell 13)– mopeedide ja jalgrataste temaatika arutelu liiklusseaduse eelnõu (475 SE) raames.

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga; otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks rahvusvaheliseks parlamentaarseks koostööks” eelnõu (552 OE).
 
Rahanduskomisjonis (kell 14) – arutelu teemal „Maksupettused ja nendega seonduvad probleemid“, osalevad rahandusministeeriumi ja EMTA esindajad (ruum L 262).
 
Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – kohtumine Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühingu esindajatega.
 
Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – tervishoiu rahastamine; üldarstiabi kättesaadavuse tagamine maapiirkondades, kohtumine Saare Maavalitsuse esindajatega;
 
Väliskomisjonis (kell 14)  – informatsioon Sergei Markovi sissesõidukeelu tühistamisest Schengeni viisaruumi, kutsutud välisminister Urmas Paet.
 
Õiguskomisjonis (kell 14.15) – korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE) edasine menetlemine; karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse ning kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE).
ENPA
* Jätkub Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) 2009. aasta istungjärgu sügisistung, millest võtab osa ENPA Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga. Delegatsiooni koosseisus osalevad ENPA sügisistungil Mailis Reps (27.09-2.10) ja Indrek Saar (28.09-2.10).
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 

 

Tagasiside