Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on kolme eelnõu esimene lugemine.

1. Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine” eelnõuga (40 OE) moodustatakse hasartmängumaksust taotletavate toetuste määramiseks nõukogu järgmises koosseisus: Kaia Iva – Riigikogu liige; Sirje Jõgiste – haridus- ja teadusministeeriumi kantsler; Kalev Kotkas – Riigikogu liige; Lauri Luik – Riigikogu liige; Tarmo Mänd – Riigikogu liige; Riho Rahuoja – sotsiaalministeeriumi asekantsler; Mailis Reps – Riigikogu liige; Siim Sukles – kultuuriministeeriumi kantsler; Toomas Trapido – Riigikogu liige.

2. Politseiseaduse muutmise seaduse eelnõu (26 SE) eesmärgiks on politsei kohustuste täpsustamine ja rahvusvahelises koostöös osalemise sätestamine politsei ülesandena, mis annab muuhulgas üldise aluse politseile piiriülese politseikoostöö tegemiseks. Teiseks eelnõu eesmärgiks on luua eeldused Schengeni konventsiooniga liitumiseks, moodustades konventsioonist tuleneva infosüsteemi. Schengeni infosüsteemi kaudu saavad lepinguosaliste määratud asutused automatiseeritud otsingumenetluse abil informatsiooni, mis puudutavad isikute ja esemete kontrolli riigipiiril ning politsei- ja tollikontrolli siseriigis. Ette on nähtud ka teatekategooria selleks, et anda viisasid ja elamislube ning rakendada välismaalaste õigusi seoses käesolevas konventsioonis isikute liikumist käsitlevate sätete kohaldamisega.

3. Politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (37 SE) luuakse õiguslikud alused kahe riikliku ekspertiisiasutuse (Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo ning Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse) ülesannete ühendamiseks ühte ekspertiisiasutusse. Ühendamise peamine eesmärk on parema teenuse osutamine politseile, prokuratuurile ja kohtule tõendusliku baasi loomiseks ja selle kasutamiseks süütegude avastamisel. Pädevuse koondumisel ühte kohta saab menetleja ühe ühtse partneri ning kohtuekspertiisi süsteem ja edasine areng ühtlustub, kuna ühendatud ekspertiisiasutuse kaudu on kohtuekspertiiside tegemisega seonduvaid küsimusi võimalik paremini ja kompaktsemalt koordineerida ning juhtida.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Tartus, külastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit ja  Eesti Maaülikooli.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu.

Riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – ühine väljasõiduistung kaitsejõudude peastaabis, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE);

Õiguskomisjonis – kohtumine siseminister Jüri Pihliga.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Austria suursaadikuga Eestis Angelika Saupe-Berchtoldiga.

Kell 14 Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Euroopa Teadusuuringute Nõukogu (ERC) arendustegevuse alasel seminaril Teaduste Akadeemias.

Kell 16 – põhiseaduskomisjon kohtub Soome parlamendi põhiseaduskomisjoniga.

Kell 17 – Ene Ergma osaleb üleriigilise integratsiooniprojekti „Minu Riik” lõpuaktusel (Tornimäe 2).

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma korraldab vastuvõtu Kaitseliidu Toompea malevkonnale.

* Keskkonnakomisjoni aseesimees Mart Jüssi, majanduskomisjoni liige Hannes Astok ning väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osalevad (kuni 29.05) Varssavis Poola Senati korraldataval Läänemere keskkonnaohte käsitleval rahvusvahelisel konverentsil. Arutatakse Läänemerre gaasijuhtme paigaldamisega seotud ohte, samuti Läänemerre uputatud keemiarelvade ohtlikkust.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (kuni 30.05) Permis Vene Riigiduuma korraldataval Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ning Vene Riigiduuma ja Föderatsiooninõukogu Euroopa Liidu – Venemaa partnerlus- ja koostööleppe ümarlaual. Räägitakse strateegilisest partnerlusest sise- ja välisjulgeoleku, aga ka majanduse ühises ruumis.

 Riigikogu pressitalitus

Tagasiside