Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kaks aruannet ning ühe eelnõu teine ja ühe eelnõu esimene lugemine.

1. Eesti Panga 2011. aasta aastaaruanne. Ettekandja Eesti Panga president Andres Lipstok.

2. Finantsinspektsiooni 2011. aasta aastaaruanne. Ettekandja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

3. Teisele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (164 SE), millega sätestatakse isiku õigus säilitada talle ekslikult antud Eesti kodakondusus. See säte ei kehti juhul, kui kodakondsuse eelduseks olnud alusdokumendid olid võltsitud. Kehtiva seaduse järgi saab kuni 1995. aastani tehtud ametnike vigu lahendada isikule soodsal viisil, ent pärast 1. juulit 1995 ekslikult välja antud Eesti kodaniku isikudokumentide puhul seadus seda võimalust praegu ette ei näe.

4. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (208 SE), mille eesmärk on võimaldada tööandjatel teha teatud ulatuses kulutusi oma töötajate tervisespordile ja nende tervise parandamiseks ilma maksukohustuseta. Eelnõu kohasel ei loeta erisoodustuseks töötajate tervisespordi kulude hüvitamist ja kulutusi haiguste ennetamiseks rakendatavatele tervishoiuteenustele ja ravile, mis kokku ei ületa 400 eurot töötaja kohta kalendriaastas.

Komisjonides (kell 14)

Kultuurikomisjonis – kohtumine ERRi ja ERHLi esindajatega reklaami edastamise teemal, kutsutud: Eesti Rahvusringhäälingu Nõukogu esimees Agu Uudelepp, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa ja Eesti Ringhäälingute Liidu juhatuse liige Priit Leito; halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE); haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE).

Maaelukomisjonis kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajatega (ruum L 332).

Majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse § 90 ja telekanalite vabalevis jätkamise probleemid. Kutsutud MKMi, kultuuriministeerium, Eesti Ringhäälingute Liidu esindajad.

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE) teise lugemise arutelu, kutsutud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Ardo Ojasalu ja justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Kristen Kanarik; julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni pöördumine seoses NATO salastatud teabele juurdepääsu sertifikaatide väljastamisega; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (217 OE).

Rahanduskomisjonis – vedelkütuse seaduse eelnõu (228 SE); Riigikogu otsuse “Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis” eelnõu (230 OE); Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (231 SE).

Riigikaitsekomisjonis kaitseministeeriumis ettevalmistamisel olevad riigikaitsealased seaduseelnõud.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seaduse eelnõu (198 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 31. mail 2012 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil (kaubandus). Kutsutud välismajanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart ning välismajanduse ja arengukoostöö osakonna väliskaubanduse büroo direktor Kristi Karelsohn; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele, mis reguleerib kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu liidu riigihangete siseturule ning selliseid menetlusi, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele, eelnõu COM(2012) 124 kohta. Kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna väliskaubanduse büroo direktor Kristi Karelsohn; parlamentaarsed suhted Vene Riigiduuma ja Föderatsiooninõukogu väliskomisjonidega.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 14.30) – riigieelarve seadusepilt ja eelarvestamise põhimõtete arutelu. Kutsutud rahandusministeerium asekantsler Ivar Sikk, Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo ja Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson (ruum L333).

Üritused, kohtumised

TÄHELEPANU AJAKIRJANIKUD!

Kell 13 toimub välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjoni PRESSIKONVERENTS (ruum L 333).

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub õiguskantsler Indrek Tederiga, kes annab üle õiguskantsleri aastaaruande (Riigikogu esimehe töökabinetis).

Kell 17 – Ene Ergma osaleb DVD Eri Klas filmide: „Dirigendi kõla“ ja „Pidu vihmas ja päikeses“ esitlusel (Apollo raamatupood Solarise keskuses).

Kell 18.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb korvpallimeeskonna sõpruskohtumisel Tormas.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (28.05-1.06) Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee ja monitooringukomitee istungitel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside