Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on õiguskantsleri ettepaneku arutelu ja 6 eelnõu esimene lugemine.

1. Riigikogu arutab õiguskantsleri ettepanekut nr 1 Riigikogu liikme staatuse seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega, millega õiguskantsler teeb ettepaneku muuta Riigikogu liikme staatuse seadust, et viia see põhiseadusega kooskõlla osas, mis puudutab Riigikogu liikme kuulumist riigi osalusega äriühingu nõukogusse.

2. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE), millega kavandav muudatus võimaldab huvikooli direktori, koolieelse lasteasutuse juhataja, kutseõppeasutuse direktori ning põhikooli- ja gümnaasiumi direktori 5 aastast töölepingut pikendada, seades tingimuseks nende eelneva atesteerimise. Kavandatava muudatuse kohaselt viiakse enne avaliku konkursi väljakuulutamist  esmalt läbi ametis oleva haridusasutuse juhi atesteerimine ning juhul, kui juhataja või direktor loetakse atesteerituks, sõlmitakse temaga uus tööleping avalikku konkurssi kuulutamata. Kui juhataja või direktor loetakse mitteatesteerituks, kuulutatakse välja avalik konkurss kehtiva regulatsiooni kohaselt.

3. Esimesel lugemisel on rahanduskomisjoni algatatud  investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE), millega täpsustatakse investeerimisfondide võimalusi väärtpaberitesse investeerimisel ja börsiettevõtete ülevõtmispakkumiste korda. Samuti parandatakse eelnõuga möödunud aasta oktoobris vastu võetud väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega kaasnenud vead.

4. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE), millega algataja soovib kehtestada pensionide maksuvaba tulu suuruseks 2008. aastal 72 000 krooni, sidudes pensioni  maksuvaba osa üldise maksuvaba tulu (24 krooni) kolmekordse määraga.  

5. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE), mille eesmärk on suurendada maksumaksjalt elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele laekuvat residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust 11,9% suurust osa järk-järgult 12,9 %-ni. Algataja arvates on selline muudatus vajalik, et suurendada omavalitsuste eelarvelisi vahendeid aktsiiside tõusuga tekkivate lisakulude katmiseks.

6. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse § 15 täiendamise seaduse eelnõu (155 SE), millega algataja soovib alandada toidukaupade käibemaksumäära 18 protsendilt 5 protsendile, et langetada toiduainete hindu.

7. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), mille eesmärk on kütuseaktsiisilt laekuvate ja kohalike teede remondiks eraldatavate vahendite osatähtsuse suurendamine 15 protsendilt 2008. aastal 30 protsendini 2011. aastal, et anda kohalikule omavalitsusele täiendavaid vahendeid kohalike teede korrashoiuks.

Komisjonides 

Kultuurikomisjonis – huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE). 

Maaelukomisjonis  maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (189 SE); põllumajandusministeeriumi 2008. a tööplaanid, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder

Majanduskomisjonis väljasõiduistung AS-i Elektriraudtee. 

Põhiseaduskomisjonis – erakonnseaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (177 SE);  ELAK’ile arvamuse andmine Euroopa Liidu nõukogu raamotsuse eelnõu kohta, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist õiguskaitse eesmärkidel; Riigikohtule arvamuse andmise tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 390 lg 1 hagi tagamise määrusele edasikaebe õiguse lubamatuse osas (tsiviilasi 2-07-44841/21), arutelu; Riigikohtule arvamuse andmise tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 390 lg 1 hagi tagamise määrusele edasikaebe õiguse lubamatuse osas (tsiviilasi 2-07-46111/21), arutelu; Riigikohtule arvamuse andmise väärteomenetluse seaduse § 16 vastavuse kohta põhiseaduse §-dega 13, 14 ja § 15 lg-ga 1 osas, arutelu. 

Riigikaitsekomisjonis – komisjonile saadetud kirjade arutelu. 

Sotsiaalkomisjonis – erihoolekande olukord ja areng, väljasõidu korraldamine erihooldekodudesse. 

Väliskomisjonis ülevaade olukorrast Gruusias pärast presidendivalimisi. Kutsutud OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo ja välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 1. büroo direktor Toomas Lukk. 

Õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE), arvamuse andmine Riigikohtule tsiviilkohtumenetluse seadustiku põhiseadusele vastavusest. 

Läti Seimi delegatsioon

Kell 9.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestis ametlikul visiidil viibiva Läti Seimi esimehe Gundars Daudze ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 11 – delegatsiooniga kohtub peaminister Andrus Ansip.

Kell 12 – delegatsioonile annavad lõuna Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Jüri Ratas.

Kell 15 –  delegatsiooniga kohtub Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Kell 19 – delegatsiooniga kohtuvad Riigikogu Eesti-Läti parlamendirühma esindajad.

NATO PA

* Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (26.01-2.02) Washingtonis ja Seattles NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside