Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 eelnõu, millest 1 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsus “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (337 OE), millega nimetatakse Arto Aasa asemel komisjoni liikmeks Andre Sepp. Eelnõu esitamine on tingitud asjaolust, et Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni aseesimees Arto Aas valiti 11.detsembril 2012 aastal Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimeheks.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele kultuurikomisjoni algatatud Riigikogu otsus “Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (361 OE), millega  nimetatakse Paavo Nõgene asemel ERR nõukogu liikme Krista Aru, kes arvatakse nõukogusse tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjana. Ettepaneku tegemise põhjuseks on senise Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme Paavo Nõgene volituste ennetähtaegne lõppemine, tulenevalt tema tagasi astumisest nõukogu liikme kohalt.

3. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE), millega täiendatakse Riigikogu kodu- ja töökorra seadust sättega, mis võimaldab Riigikogu juhatusel nimetada kodanikeühenduste seast komisjonide alalised koostööpartnerid. Kehtiva seaduse alusel on neil õigus osaleda komisjoni töös komisjoni esimehe kutsel. Selle eesmärk on algataja kinnitusel suurendada seadusandliku kogu avatust ja kaasata üleriigilised tunnustatud kodanikuühendused senisest paremini Riigikogu komisjonide töösse.

4. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse ja erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE), millega vähendatakse kandideerimiseks makstava kautsjoni suurust Riigikogu valimistel kaks korda ehk ühe Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärani iga registreerimiseks esitatud isiku kohta senise kahe alammäära asemel. Lõiget täiendatakse erandiga, millega vabastatakse uus registreeritud erakond nelja aasta jooksul kautsjoni tasumisest riigikogu valimistel osalemisel.

5. Esimesele lugemisele tuleb Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Juku-Kalle Raidi ja Tõnis Lukase algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE), mille eesmärk on muuta üleriigiline nimekiri Riigikogu valimistel avatuks. See tähendaks algataja kinnitusel erakonna valimisnimekirja kantud isikute järjestumist vastavalt saadud häälte arvule ja arvestades valimisringkonna suurust. Selle tulemusena kaob võimalus, et Riigikogusse pääseks kandidaat üksnes tänu oma paigutusele üleriigilises nimekirjas, kui nimekirjas temast tagapool oleva kandidaadi häälte osakaal vastava ringkonna lihtkvoodist on suurem.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis (kell 13) kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE); Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu esitamine.

Kultuurikomisjonis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud Koolijuhtide Ühenduse, Õpetajate Liidu, Haridustöötajate Liidu, Lastevanemate Liidu, Eraüldhariduskoolide Ühenduse, EMOLi, Linnade Liidu, Õpilasesinduste Liidu, Eesti Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse esindajad (ruum L 333).

Maaelukomisjonis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE); Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE).

Majanduskomisjonis Eesti Energia investeeringute ülevaade.

Põhiseaduskomisjonis arvamuse andmine ELAKile Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta; arvamuse andmine Riigikohtule Kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p 26 põhiseaduspärasuse kohta.

Riigikaitsekomisjonis väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi, arutusel on „Riigikaitse arengukava 2013-2022“.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – arvamus Euroopa Liidu Nõukogu soovituse eelnõule noortegarantii loomise kohta.

Väliskomisjonis Riigikogu väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: pehmed julgeolekuohud – informatsioonilised mõjutused avalikus meedias, kutsutud meediaekspert Raul Rebane, Balti Venemaa Uuringute Keskuse direktor Vladimir Juškin, välisministeeriumi esindajad ning Kaitsepolitseiameti büroo juht Martin Arpo.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb avasõnadega energeetikakonverentsil „Energeetika Trilemma – Eesti positsioon maailmas“ (hotell RadissonBlu).

* Riigikogu liikmed Sven Mikser ja Jevgeni Ossinovski osalevad (28.01-29.01) Helsingis Põhjamaade Sotsiaaldemokraatliku Tööliikumise ühiskomitee SAMAK (põhjamaade ametiühingute liit) aastakonverentsil.

* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester, Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Marianne Mikko ning liige Kalle Palling osalevad (28.01-30.01) Brüsselis esimesel Euroopa poolaasta parlamentaarsel nädalal, mille eesmärgiks on liikmesriikide parlamentide esindajate ja Euroopa Parlamendi liikmetega ühiselt arutada Euroopa komisjoni iga-aastast majanduskasvu analüüsi ning riigieelarvete suuniseid.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (28.01-30.01) Brüsselis 5. Euroopa Liidu kosmosepoliitika teemalisel konverentsil, mille korraldavad Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlament koostöös Euroopa Kosmoseagentuuri ning olulisemate kosmosetööstuse ja kosmoseuuringute sektori esindajatega. Arutusel on Euroopa Liidu kosmosepoliitika panus üleilmsete eesmärkide saavutamisel, kosmosepoliitika ja tööstusvaldkond, kosmosesektori areng ja innovatsioon, aga ka kosmosesektoriga seotud julgeoleku- ja kaitseküsimused.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

28. jaanuar 2013

 

Tagasiside