Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 5 eelnõu.

1. Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõuga (90 OE) annab Eesti lubaduse garanteerida EFSFi raamlepingu alusel EFSFi võlakohustusi kuni 1 995 miljoni euro ulatuses, et toetada erakorralistesse finantsraskustesse sattunud euroala liikmesriike eesmärgiga tagada euroala üldist finantsstabiilsust ja kaitsta selle liikmesriike finantskriiside eest.
2. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse § 40² täiendamise seaduse eelnõu (95 SE) annab algataja kinnitusel valitsusele võimaluse garanteerida Euroopa Finantsstabiilsuse Fondile poolt võetavaid võlakohustusi, mida seadus nende hinnangul praegu ette ei näe. Selleks tuleb nende hinnangul eelarveseadust muuta.
3. Valitsuse algatatud psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE) reguleerib psühhiaatriahaiglas ravil viibivate patsientide omandiõiguse piiranguid. Piirangute eesmärk on luua eeldused, et statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibivad isikud ei valda aineid ja esemeid, millega nad võivad kahjustada nii enda kui ka teiste isikute tervist, turvalisust või eraelulist puutumatust.
4. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõuga (52 SE) lisatakse riigipühade hulka ülestõusmiste 2. püha. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.
5. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud noorsootöö seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (38 SE) esitamine tulenes algataja kinnitusele vajadusest reguleerida seaduse tasandil õpilasmaleva mõiste ning suurendada malevakohtade arvu, vabastades tööandja 13-18 aastaste õpilasmalevas töötavatele noortele rahas makstava töötasu pealt tasutavast sotsiaalmaksust.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 14) – tutvumine Eesti merenduspoliitika 2011-2020 riikliku arengukavaga.


Majanduskomisjonis
– reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (50 SE); Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine.

Põhiseaduskomisjonis (kell 14)
–Euroopa Inimõiguste kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (81 SE), kutsutud välisminister Urmas Paet.

Rahanduskomisjonis
(kell 14) – otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu (90 OE). 

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE); sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (62 SE).

Väliskomisjonis
(kell 13.30) – ülevaade ÜRO 66. peaassamblee tööst, kutsutud välisminister Urmas Paet; kell 14 väljasõiduistung Tallinna Lennujaama seoses väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamistega.

Kohtumised, üritused
* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb panellistina Helsingis rahvusvahelisel  seminaril „Visioon: teadus ühiskonna hüvanguks“. Seminari raames võtab Riigikogu esimees osa 23. Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi auhinnatseremooniast ning kohtub Eduskunta esimehe Eero Heinäluomaga.
* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb (25.09-27.09) Varssavis Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide põllumajandus- ja maaelukomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika 2014-2020 ning toidu ohutuse ja kvaliteedi küsimused.

*
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsioon asejuht Aadu Must osaleb (26.09-29.09) Riias Balti Assamblee presiidiumi kohtumisel BA Läti delegatsiooni ning GUAMi Parlamentaarse Assamblee (PA) parlamendidelegatsiooniga. Arutusel on Balti Assamblee 20. aastapäeva tähistamisega seotud küsimused ning koostöö tihendamine GUAMi Parlamentaarse Assambleega.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside