Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Päevakorras on olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ja 5 eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 4 esimesel lugemisel.

1. Toimub olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Läänemerre kavandatud gaasijuhtmega seotud keskkonnariskid“ arutelu. Ettekande sel teemal peavad keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi ja TTÜ Küberneetika Instituudi juhtivteadur, Eesti Teaduste Akadeemia liige Tarmo Soomere.
2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele 45 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse „Läänemerre kavandatud gaasijuhtmega seotud keskkonnariskidest” eelnõu (607 AE), milles Riigikogu avaldab tõsist muret seoses Nord Stream AG poolt kavandatava gaasijuhtme võimalike keskkonnamõjudega. Riigikogu peab hädavajalikuks, et Läänemere-äärsete riikide pädevad asutused kaaluks tõsiselt projekti kõiki keskkonnariske, arvestades seejuures parimat kättesaadavat teaduslikku andmestikku ega piirduks otsuse langetamisel arendaja poolt pakutava puuduliku teabega.
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE), mille eesmärk on tagada metsade bioloogilise mitmekesisuse tõhus kaitse kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel. Seadus kaotab võimaluse teostada kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel elurikkust ohustavaid lageraideid.
4. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (525 SE), mis vähendab vanemahüvitise seaduses sätestatud hüvitise maksimaalset määra ühe kolmandiku võrra.
5. Esimesel lugemisel on majanduskomisjoni algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE), mis loob eelduse OÜ Eleringi eraldamiseks Eesti Energia AS kontsernist, et tagada elektribörsi tõrgeteta käivitamine ja elektrituru efektiivne toimimine. Eelnõuga täiendatakse riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadust selliselt, et riigi poolt aktsiate ja osade omandamise võimaluste hulgas oleks ka juhtum, et riik võib omandada sellise äriühingu aktsiaid või osa, kus riik ise aktsionäriks või osanikuks ei ole.
6. Esimesel lugemisel on Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE). Eelnõu eesmärk on Euroopa Parlamendi valimistel erakondade avatud nimekirjadele üleminek, mis tähendab, et pärast valimisi reastatakse kandidaadid erakondade nimekirjades ümber vastavalt valijate poolt antud häälte arvule. Algataja hinnangul näitavad möödunud Euroopa Parlamendi valimiste tulemused, et selline valimisüsteemi muudatus vastab valijate ootustele ning aitab kaasa demokraatia edendamisele.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
– põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– Eesti piimandusstrateegia; arengukava “Eesti Toit”.

Põhiseaduskomisjonis
– erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (549 SE); otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks rahvusvaheliseks parlamentaarseks koostööks” eelnõu (552 OE); arvamus riigikohtule tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 131 lõigete 2 ja 3 koosmõjus riigilõivuseaduse lisa 1 sättega põhiseadusele vastavuse kohta.

Rahanduskomisjonis
– arutelu teemal huvide konflikt kohustuslike pensionifondide vara investeerimisel, ettekande teeb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein; arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 131 lõigete 2 ja 3 koosmõjus riigilõivuseaduse lisa 1 sättega põhiseadusele vastavuse kohta; kohalike maksude seaduse täiendamise seaduse eelnõu ( 546 SE); sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 559 SE).

Riigikaitsekomisjonis
–Tori Kiriku Taastajate Ühenduse taotlus, kutsutud EELK Tori Püha Jüri koguduse ja Tori Kiriku Taastajate Ühenduse juhatuse esimees Jüri Kask.

Sotsiaalkomisjonis
(kell 13)– kohtumine Eesti Lastekaitse Liidu esindajatega;
 
Väliskomisjonis (kell 13) – arengutest Hiina sise- ja välispoliitikas; jätkatakse arutelu Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste uuendamisest.
 
Õiguskomisjonis – lepitusseaduse eelnõu (487 SE); korrakaitseseaduse (49 SE); arvamus liiklusseaduse eelnõu (475 SE) kohta.
 
Üritused, foorumid

* Riigikogu liige Silver Meikar osaleb (27.10-1.11) Egiptuses Kairos ja Aleksandrias toimuval 56. liberaalide rahvusvahelisel kongressil.
 
* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (26.10-28.10) Itaalias Ispras üle-Atlandilisel teadusfoorumil, mis keskendub teaduslike nõuannete juurutamisel poliitikas. Arutletakse üle-Atlandiliste sarnasuste ja erinevuste üle, analüüsitakse praktilisi näiteid teadusnõuannete edukast rakendamisest, aga ka läbikukkumisi.
 
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (26.10-29.10) Rootsis Stockholmis Põhjamaade Nõukogu 61. istungjärgul ning kohtumisel Põhjamaade Nõukogu presiidiumiga.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside