Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Päevakorras on kriminaalpoliitika arengusuundade arutelu ja kolm eelnõu, millest 2 on esimesel ja 1 teisel lugemisel.

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Vabariigi Presidendi esitatud Riigikogu otsuse „Mihkel Oviiri riigikontrolöri ametisse nimetamine“ eelnõu (198 OE), millega president teeb ettepaneku nimetada Mihkel Oviir riigikontrolöriks ka uueks ametiajaks. Riigikogu nimetas Mihkel Oviiri esmakordselt riigikontrolöriks 25. veebruaril 2003 ning ta astus ametisse vande andmisega Riigikogu ees 1. aprillil 2003. Seega lõpevad Mihkel Oviiri esimese ametiaja volitused riigikontrolörina 31. märtsil 2008.

2. Teise päevakorrapunktina tuleb arutuse alla  2007. aasta kriminaalpoliitika arengusuundade täitmise aruanne. Ettekande sel teemal teeb justiitsminister Rein Lang.

3. Teisel lugemisel on Riigikogu rahanduskomisjoni algatatud investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE), millega täpsustatakse investeerimisfondide võimalusi väärtpaberitesse investeerimisel ja börsiettevõtete ülevõtmispakkumiste korda. Samuti parandatakse eelnõuga möödunud aasta oktoobris vastu võetud väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega kaasnenud vead. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 28. veebruaril.

4. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni  turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (174 SE), mis sätestab, et politseiametniku erialase väljaõppe saanud isik ei pea turvatöötaja kvalifikatsiooni saamiseks läbima põhiõpet, kuna algataja arvates on politseiametnike väljaõpe turvatöötaja põhiõppest märksa mahukam. Turvaseaduse kohaselt koosneb turvatöötaja õpe 16 tundi vältavast esmaõppest, 50 tundi vältivast põhiõppest, 16 tundi kestvast täiendõppest ja 80 tunni pikkusest turvajuhi õppest turvajuhi kvalifikatsiooni saamiseks. Eelnõu kohaselt ei peaks politseiametniku väljaõppe saanud isik peale esmaõppe läbimist sooritama põhiõpet, mis kehtiva seaduse kohaselt tuleb läbida neljakuulise katseaja jooksul või pärast seda kahe kuu jooksul. Riigikogu õiguskomisjon kõnealust eelnõu ei toetanud.

Päevakord asub  siin

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile valitsuse esitatud Eesti seisukohtade suhtes Lissaboni strateegia aruande ja ühenduse Lissaboni programmi 2008–2010 kohta.  

Maaelukomisjonis – ülevaade Riigimetsa Majandamise Keskuse ümberstruktureerimisest ja nende mõjudest. Kutsutud RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. 

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung KredEx’sse. 

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung: külastatakse mereväebaasi. 

Sotsiaalkomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu sotsiaalsete mõjude analüüsi aruanne; Eesti seisukohad Lissaboni strateegia aruande ja ühenduse Lissaboni programmi 2008-2010 suhtes. 

Õiguskomisjonis – päästeameti peadirektori kandidaadi suhtes arvamuse andmine; korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE). Kutsutud justiitsminister Rein Lang, riigi peaprokurör Norman Aas, siseminister Jüri Pihl, kaitsepolitseiameti peadirektor Aldis Alus, politseiameti peadirektor Raivo Aeg, õiguskantsleri vanemnõunik Saale Laos ja vastutavad ametnikud. 

Väliskomisjonis – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni Eesti Vabariigi suhtes kohaldatavate lisade määramise ja parandatud lisade heakskiitmise seaduse eelnõu (188 SE); NATO välisministrite kohtumine 6.-7. märtsil. Kutsutud välisministeeriumi esindajad. 

Üritused 

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Uus-Meremaa suursaadiku Philip Wallace Griffiths’iga

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Pirita lasteaeda. 

* Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (26.02-28.02) Brüsselis Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega seotud üritustel. 

* Väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb (26.02-28.02)  Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamise raames toimuval Eesti e-valimiste tutvustamisel Euroopa Parlamendis. 

* Riigikogu liige Valdur Lahtvee osaleb (25.02-27.02) Riias Läänemere regiooni säästva energiapoliitika teemalisel rahvusvahelisel seminaril. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside