Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kriminaalpoliitika aruanne ja 3 eelnõu, millest 1on teiselt ja 2 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele riigikaitsekomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO alalise merejõudude grupi koosseisus” eelnõu (377 OE), mis võimaldab kasutada 2013. aastal kuni 15 kaitseväelast NATO alalise merejõudude grupi SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1) koosseisus. Eesti kaitseväelased osalevad operatsioonidel Saksamaa Liitvabariigile kuuluvatel sõjalaevadel. Eesti kaitseväelaste ülesannete hulka kuuluvad, lisaks tavapärastele meresõiduga kaasnevatele meeskonnategevustele, laevade turvalisuse tagamine, seda vastavalt operatsioonide Ocean Shield ja Active Endeavour rahvusvahelisele mandaadile, et tuvastada piraatlusega tegelevaid laevu.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (344 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek tagada rahaline kompensatsioon Sihtasutusele Tallinna Lastehaigla, kuna sellest aastast tõstetud visiidi- ja voodipäevatasu lastehaiglale ei rakendu. Algataja osutab ravikindlustuse seadusele, mis sätestab, et visiiditasu ei või nõuda, kui ambulatoorset eriarstiabi osutatakse alla kaheaastasele kindlustatud isikule. Ka ei tohi nõuda voodipäevatasu intensiivravi osutamise aja eest, raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamisel ning statsionaarse eriarstiabi osutamisel alaealisele. Algataja väitel jääb Tallinna Lastehaiglal võrreldes teiste haiglatega saamata 416 000 eurot aastas. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

3. Justiitsminister Hanno Pevkur esitab aruande “Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018” 2012. aasta eesmärkide täitmise kohta.

4. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE), mille eesmärk on leevendada 2013. aastal toimunud üleminekut täielikult avatud elektrituru süsteemile. Selleks vähendatakse eelnõu kohaselt alates 2013. aasta 1. juulist elektrienergia aktsiisi Euroopa Liidu poolt kehtestatud minimaalse määrani, milleks on 1 euro. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis – tööstusheite seaduse eelnõu (345 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE.  Ruum L 333.

Kultuurikomisjonis muuseumiseaduse eelnõu (374 SE); arutelu Võrumaa OVL pöördumisest teemal rahvaraamatukogude rahastamine ; Riigikontrolli kultuuri rahastamise eriaruande arutelu. Kutsutud kultuuriminister Rein Lang. Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (381 SE); ettepanek kultuurikomisjoni raporti koostamiseks.

Maaelukomisjonis nõuandesüsteemi korraldamine ja jätkusuutlikkus (ruum L 332).

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

Sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri ettepanek nr 18 toetusstreigist etteteatamise kohta; ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE); telemeditsiin saarte elanikele.

Väliskomisjonis – väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: arengutest Arktika regioonis, Arktika Nõukogu, kutsutud Läänemere piirkonna erivolitustega diplomaatiline esindaja Raul Mälk, välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö osakonna 2. büroo (Põhja- ja Kesk-Euroopa, energeetika ja kliimaküsimuste büroo) lauaülem Paul Elberg, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Margus Rava ning Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Riina Kaljurand.

Üritused, kohtumised

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Pirita lasteaeda seoses lasteaia 25. sünnipäevaga.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Iirimaa suursaadiku Peter McIvori kutsel Eestis resideerivate Euroopa Liidu riikide suursaadikutega.

Kell 14.20 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy’ga. Kohtumisel osaleb EL asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Kell 14.30Herman Van Rompuy esineb ettekandega Riigikogu konverentsisaalis. Kohtumine toimub koostöös Euroopa Liidu asjade komisjoni ja Riigikantseleiga. Otseülekannet külalise esinemisest saab jälgida Riigikogu veebis.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (25.02-26.02) Brüsselis NATO PA poliitika-, kaitse- ja majanduskomisjonide ühisistungil.

* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester osaleb(25.02-26.02) Dublinis Euroopa Liidu liikmesriikide rahanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on integratsiooni tulevikustrateegiate, majanduskasvu ja eelarvekontrolli, aga ka parlamentide rolliga seotud teemad.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside