Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
 
Päevakorras on viis eelnõu, mis kõik on esimesel lugemisel.
   
1. Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (934 SE) eesmärk on keelustada kohalike volikogude, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel kandidaadina registreeritud isikutel tegutseda valimistel ka vaatlejatena, kuna algatajate arvates on seeläbi võimalik teha varjatud valimisagitatsiooni.
 
2. Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (937 SE) eesmärk on viia Euroopa Parlamendi valimine läbi kandidaatide suletud nimekirjade meetodil. Eelnõu kohaselt annaksid valijad Euroopa Parlamendi valimisel oma hääle kas erakonnale (mitte aga tema kandidaatide nimekirjas olevatele konkreetsetele kandidaatidele) või üksikkandidaadile. Kuna hääli saab erakonna kandidaatide nimekiri tervikuna, ei nähta eelnõus ette ka kandidaatide nimekirjas olevate kandidaatide ümberreastamist vastavalt saadud häälte arvule. Valituks osutuvad kandidaadid vastavalt erakonna määratud järjestusele ning nimekirja poolt saavutatud mandaatide arvule.
 
3. Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud korruptsioonivastase seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (890 SE) eesmärk on takistada olukorda, kus minister nimetab oma lähisugulase või hõimlase riigi osalusega äriühingu nõukogu liikmeks. Eelnõu autor toob sellekohase näitena esile majandus- ja kommunikatsiooniministri, kes nimetas AS-i Tallinna Sadam nõukogu liikmeks oma abikaasa.
 
4. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Mark Soosaare ja Sven Mikseri algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (938 SE) eesmärk on sätestada õpetajate töötasu kehtestamisele selgemad reeglid ja suurendada õpetajaks pürgijate motivatsiooni. Autorite hinnangul kaasneks eelnõu vastuvõtmisega 20-25%line õpetajate palgatõus, mis tooks kaasa lisakulutusi 500-700 miljonit krooni.
 
 5. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõuga (922 SE) vabastatakse tulumaksust tööandja poolt tehtud kulutused töötaja või teenistuja tervisele ja ravile – seda  ulatuses, mis ei ületa töötajatele või teenistujatele kalendrikuu jooksul makstud ja sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summat, kui nende kulutuste tegemises on kokku lepitud kollektiivlepingus. Ka annab eelnõu maksuvabastuse ühistranspordi kasutamisega seotud hüvitistele.
 

Komisjonides

 
Maaelukomisjonis – põllumajandustootjatele loodusõnnetusest või ebasoodsatest ilmastikutingimustest tekitatud kahjude kindlustamise ja hüvitamise küsimused; erimärgistatud kütuse aktsiisi kompenseerimine põllumajandustootjatele; Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse, milles sätestatakse määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ettenähtud otsetoetuste vabatahtliku ümbersuunamise eeskirjad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005, eelnõu suhtes.
 
Majanduskomisjonis – otsuse „Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest” (898 OE).
 
Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseressursside Ametisse.
 
Väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Soomes 2.- 3. septembril, kutsutud Kaitseministeeriumi NATO ja ESDP osak. ESDP büroo juhataja Marek Ühtegi; Euroopa naabruspoliitika arengud, kutsutud välisministeeriumi poliitikadirektor Aivo Orav; Riigikogu täiskogus välispoliitika arutelu ettevalmistamisega seotud küsimused.
 
Õiguskomisjonis – relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (967 SE), kutsutud siseminister Kalle Laanet; vangistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (964 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Kalle Laanet; kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.
 
Kohtumised, konverentsid, seminarid
 
Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma kohtub Euroopa Komisjoni vanemametnike delegatsiooniga (ruum L262).
 
Kell 11 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtuvad Leedu välisministri Petras Vaitiekūnas’ega (EL asjade komisjoni ruum).
 
Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland kohtub Euroopa Komisjoni vanemametnike delegatsiooniga.
 
Kell 16 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma esineb ettekandega Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidele (Ülemiste hotelli konverentsiruum).
 
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Evelyn Sepp osaleb (kuni 27.09) Šveitsis Genfis Parlamentidevahelise Liidu (IPU) korraldataval õigusemõistmise ja parlamentaarse kontrolli alasel seminaril, kus käsitletakse vabadusekaotuse, õiglase kohtuprotsessi tagamise, õigusemõistmise turvalisuse ning karistamatuse vastase võitlusega seotud küsimusi.
 
* Riigikogu kultuurikomisjoni liige Katrin Saks osaleb (kuni 28.09) Prantsusmaal Strasbourgis soome-ugri teemalisel konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega. Konverentsi korraldavad Euroopa Parlamendi soome-ugri foorum ning soome-ugri vähemuste interrühm.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside