Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 eelnõu lõpphääletus.
 
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (750 SE), eine lugemine. Eelnõu sätestab eeldatava keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise õiguslikud alused ja korra, ning teeb muid muudatusi. Teisel lugemisel eelnõusse viidud muudatuse kohaselt võrdsustatakse Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamise ning nimetatud järvedesse tahkete ainete uputamise keskkonnamõju hindamise kohustuslik määr mere suhtes kehtestatud määraga (10 000 m3), sest praktikas on nimetatud järvede kohta kehtiv piirmäär (500 m3) osutunud liialt madalaks. Muude veekogude (nt väikejärvede) korral jääb keskkonnamõju hindamise kohustuslikkuse määraks kehtivas regulatsioonis sätestatud 500 m3.
2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (837 OE), millega uuendatakse Tatjana Muravjova ja Eiki Nestori volitusi tagatisfondi liikmena. Nende uuesti nimetamine tuleneb senise nõukogu volituste lõppemisest  2. novembril 2010.

Komisjonides

Maaelukomisjonis
(kell 13. 30) –  kohtumine Liikumise Kodukant esindajatega; majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 11.30) – erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE), kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; arvamus relvaseaduse § 43 lg 3 p 2 koostoimes § 36 lg 1 p-ga 6 vastavuse kohta põhiseadusele.

Rahanduskomisjonis
(kell 10.30) – matusetoetuse seaduse ja käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (786 SE;  kohalike maksude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (782 SE);  tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (780 SE); notariaadiseaduse, päästeseaduse, riigilõivuseaduse, tuleohutuseseaduse, äriseadustiku ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (833 SE); kohtumine Arengufondiga finantsvahendusteenuse ja tervishoiuteenuse ekspordi teemal.

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – kohtumine MTÜ Reservkorpus esindajatega.

Sotsiaalkomisjoni
avalik istung (kell 14, Valge saal) – arutusel on ravimite kättesaadavus patsientidele.

Väliskomisjonis
(kell 14) – Balti Assamblee Eesti eesistumise (2011) prioriteedid; konsulaarseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (824 SE).

Õiguskomisjonis
(15 minutit pärast täiskogu töö lõppemist) – võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE); abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 11  Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Makedoonia presidendi Gjorge Ivanoviga.

Kell 16.30 -
Riigikogu Harjumaa kuu lõpetamine konverentsisaalis.

Kell 18 -
Riigikogu korvpallimeeskond kohtub Värskas toimuval korvpalliturniiril Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa omavalitsusjuhtide meeskondadega.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (24.10-26.10) Brüsselis COSACi konverentsil. COSACi aastaraporti teemadena tulevad arutusele jätkusuutlik areng ja Euroopa Liit 2020 (EU2020) programm, COSACi tulevikuroll pärast Lissaboni lepingu jõustumist ning Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika parlamentaarne kontroll.

*
Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb (25.10-27.10) Saksamaal kohtumistel Baden Württembergi Liidumaa ettevõtjate ning arendusorganisatsiooni esindajatega ja Eesti aukonsuliga ning majanduskoostöö messil Global Connect.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liige Indrek Saar osalevad (25.10-28.10) Moldova erakorraliste üldvalimiste vaatlejatena ENPA eelmissiooni koosseisus Moldovas. 

*
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma osaleb (25.10-29.10) Türgis Istanbulis ja Ankaras NATO PA atlandiülese kaitse- ja julgeolekukoostöö allkomitee istungil.
* Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb (26.10-28.10) Pariisis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee tehnoloogia- ja õhuruumi komitee istungil ning aeronautika näitusel Le Bouget.
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside