Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu, millest 1 on teisel ja 2 esimesel lugemisel.

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Vabariigi presidendi algatatud Riigikogu otsuse “Alar Karise riigikontrolöri ametisse nimetamine” eelnõu (389 OE), millega nimetatakse Alar Karis riigikontrolöriks. Ettekandega esinevad põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste ja riigikontrolöri kandidaat Alar Karis, kes vastavad ka Riigikogu liikmete küsimustele. Riigikontrolöri ametissenimetamiseks on vajalik poolthäälte enamus. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele on hääletus salajane. Heakskiitmise korral jõustub käesolev otsus 7. aprillil 2013.

2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (362 SE), mille eesmärk on ajakohastada ja täpsustada kohanimede määramise ja kasutamise regulatsiooni. Algataja selgituse kohaselt on kohanimeregistrisse senini kantud üksnes neid kohanimesid, mille on registreerimiseks esitanud mõni kohanimemääraja või on teinud vastava otsuse kohanimenõukogu. Seetõttu on kohanimeregistris olevate andmete maht püsinud pikki aastaid stabiilsena umbes 36 000-40 000 kirje kandis. Eestis on aga tunduvalt rohkem kohanimesid, hinnanguliselt 200 000. Selleks, et nende kohanimede alusel saaks toimida aadressiandmete süsteem, kiirreageerijatele oleksid leitavad nii jõed, järved kui ka mäed ja järsud kaldapealsed, siis on algataja kinnitusel vajalik, et kõik kohanimed oleksid kogutud kohanimeregistrisse. Samuti on vaja tagada, et sama kohta nimetataks erinevates registrites ühesuguse nimega ja nimekuju oleks nii kaartidel kui ka andekogudes ühesugune.

3. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE), millega püsivalt töövõime kaotanud isikutele ette nähtud õppelaenu kustutamine laieneks ka inimestele, kes ei tööta, kuid hooldavad puudega last ja kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega lapse hooldamise eest. Kehtiva õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel loobub krediidiasutus laenusaaja püsivalt töövõimetuks tunnistamise korral õppelaenulepingust tulenevate kohustuste täitmise nõudest ning krediidiasutusel tekib õigus nõuda laenusaaja kohustuste täitmist riigilt.

Komisjonides (kell 14)

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE); kutsutud Eesti Kirjastuste Liidu esindaja Ly Kriiska, Õpetajate Liidu esindajad Peeter-Eerik Ots ja Margit Timakov, haridus- ja teadusministeeriumi esindaja.

Maaelukomisjonis – ülevaade kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) muudatustest 2013. aastal; kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (362 SE).

Majanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE); transpordi arengukava 2014-2020 arutelu Läänemaa ja Haapsalu esindajatega (Riisipere-Haapsalu raudteelõik).

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (378 SE); Riigikohtule arvamuse andmine vanemahüvitise seaduse § 3 lg 7 esimese lause põhiseaduspärasuse kohta.

Rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade Kreeka ja Küprose majandusolukorra ning abiprogrammide kohta.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – nägemispuudega inimeste tugisüsteemi käsitlev arutelu; arvamus ravimiseaduse § 421 lõigete 1-3 põhiseaduspärasuse (ruum 333).

Väliskomisjonis – väliskomisjoni töövisiidi Singapuri ja Indoneesiasse (29. märts – 6. aprillil 2013) ettevalmistamine: ülevaade Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete tegevusest Kagu-Aasia regioonis. Kutsutud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, AS Reaalsüsteemid tegevjuht Tiit Vapper ning AS Chemi-Pharm tegevjuht Ruth Oltjer; ettepanek Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks. 

Üritused, kohtumised

Kell 10.30 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Türgi parlamendi Türgi-Eesti parlamendirühma esimehe Erdal Kalkan’i ja õiguskomisjoni liikme Mehmet Siyam Kesimoglu. Erdal Kalkan on ka Türgi parlamendi riigikaitsekomisjoni liige.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja Riigikogu Inimõiguste rühma liikmed kohtuvad Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Nils Muižnieks’iga.

Kell 14 –  Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Nils Muižnieks’iga.

Kell 15 – Riigikogu Eesti-Türgi parlamendirühm kohtub Türgi parlamendisaadikutega.

Kell 15.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Riigikogu Naisteühenduse koosolekul (L333).

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hollandi suursaadiku Jos Schellaars’iga.

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Saksa Majanduse Auhinna Eestis 2013 pidulikul üleandmise tseremoonial Kadrioru Lossis. 

* Parlamentidevahelise Liidu (Inter-Parliamentary Union, IPU) Eesti delegatsioon osaleb (22.03-28.03) Ecuadori pealinnas Quitos aset leidval liidu 128. assambleel. Riigikogu delegatsiooni juhib Tõnis Kõiv. Delegatsiooni kuuluvad lisaks Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu. Assamblee peateemaks on sel aastal „Jätkuv kasv kindlustab eesmärgipärase arengu „Buen Vivir- uued käsitlused, uued lahendused“. Vaata ka assamblee programmi.

* Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osalevad (24.03-26.03) Iirimaal Dublinis Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika konverentsil.

* Keskkonnakomisjoni liige Rainer Vakra osaleb (25.03-26.03) Brüsselis kohtumisel „Miks Euroopa Liidu keskkonnaalaseid õigusakte ei kohaldata ühtlaselt ja tulemuslikult“.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside